Vi hjelper deg på veien mot et rusfritt liv

√ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler

 

√ Godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg, TSB avrusing, døgnbehandling

samt rus og psykiatriske lidelser (ROP)

Personvern og cookies