Vi hjelper deg på veien mot et rusfritt liv

√ Mestringshusene er en ideell aktør

 

√ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler

 

√ Godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg, TSB avrusing, døgnbehandling

samt rus og psykiatriske lidelser (ROP)

Høringsinnspill

Mestringshusene har sendt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med forslaget om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV).

Personvern og cookies