Vi hjelper deg på veien mot et rusfritt liv

√ Mestringshusene er en ideell aktør

 

√ Tverrfaglig rusbehandling 

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler

 

√ Vi tilbyr avrusing og tverrfaglig behandling av rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser i døgnbehandling

Høringsinnspill

Mestringshusene har sendt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med forslaget om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV).

Personvern og cookies