Kompetanse

Foto: Camilla Korsnes

Mestringshusene Tysnes er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB). Derfor stiller vi høye krav til våre medarbeideres fagkunnskap og kompetanse. 

Vi ønsker ikke at vårt behandlingssted skal oppleves som en sykehus, men er likevel opptatt av å tydeliggjøre hvor seriøse vi er på kvaliteten på behandlingstilbudet vårt.

Bred og tverrfaglig fagkompetanse

TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) er en forutsetning for god og forsvarlig behandling av rusavhengighet. Vårt fagpersonell har alle spesialisering innenfor sine felt, samtidig som de har nødvendig erfaring. Vi er også opptatt av god oppfølging og videreutdanning for alle våre ansatte.

Flere av våre terapeuter og spesialister har også egenerfaring, enten fra eget misbruk eller som pårørende. Blant vårt fagpersonell finnes:

 • Legespesialister
 • Psykologspesialister
 • Utredning
 • Forskning
 • Psykiatrisk sykepleiere
 • Sykepleiere
 • Sosionomer
 • Barneansvarlig
 • Familieveiledere
 • Gestaltterapeuter
 • Helsefagarbeidere
 • Miljøarbeidere
 • Alkohol- og rusmiddelterapeuter
 • Miljøarbeidere og fagpersonell med egenerfaring
 • Spesialkompetanse på behandling av kriminelle tankemønster
 • Spesialkompetanse på Sorgbearbeiding
 • Spesialkompetanse på bearbeiding av tidlige seksuelle overgrep

I tillegg til dette har vi erfaringskonsulenter og fagpersonell med egenerfaring, samt terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre, søvnproblematikk og sorgbearbeiding. 

Slik får du plass hos Mestringshusene

Mestringshusene inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg, noe som innebærer at alle pasienter med pasientrettighet kan velge å behandles hos oss. Pasientrettighet får du ved at du får en henvisning fra fastlege eller NAV til din lokale helseenhet. Mestringshusene Tysnes har for tiden korte ventetider og er klare for å hjelpe.

Les mer om fritt behandlingsvalg her.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.

Vil du ha mer informasjon?

Vil du vite mer om vår kompetanse og vårt fagpersonell? Kontakt oss her for mer informasjon om døgnbehandling på Tysnes.