Dette gjør du når noen nære har et rusproblem

Å være pårørende til en som har ruslidelser kan være svært tungt og vanskelig. Vi ønsker derfor å informere deg om dine rettigheter som pårørende og gi deg noen råd til hvordan du kan gå frem dersom du befinner deg i en slik situasjon.

De pårørende er en viktig ressurs i behandling av ruslidelser. I de fleste tilfeller er det slik at jo sykere pasienten er, jo større er de pårørendes rolle.

Pårørendes rettigheter når noen har et rusproblem

Som pårørende har man visse rettigheter, men hvilke rettigheter du har avhenger også av hvor nærme du står personen. Det er pasienten selv som velger hvem som er dens nærmeste pårørende. Pasienten kan ogås velge flere personer, eller endre underveis i behandlingen. Man kan alltid velge å si nei til å stå oppført som nærmeste pårørende.

Rett til medvirkning, samtykke, informasjon og innsyn

Det er i hovedregel pasienten selv om er i kontroll over sin egen behandling. Det betyr at pasienten selv har rett til å samtykke til behandling, rett til å medvirke ved gjennomføring av all helsehjelp, rett til å verne om sine egne helseopplysninger og andre personlige opplysninger, samt rett til innsyn i egen journal.

I spesielle tilfeller kan nærmeste pårørende ha rett til informasjon, innsyn og å kunne samtykke på vegne av pasienten dersom pasienten selv ikke er i stand til å gi et samtykke.

Her kan du lese Helsedirektoratets informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Familieuker hos Mestringshusene Tysnes

Det er viktig å understreke at det ikke bare er pasienter som har behov for hjelp, men også pårørende. Vi tilbyr derfor familieuker på vår klinikk på Tysnes. Dette er en kostnadsfri terapi for deg som pårørende til en person som er i behandling hos oss.

De pårørende er i stor grad en del av behandlingen og veien mot et liv uten rus, og det er en vanskelig tid for familien og andre nære pårørende. Derfor kan alle pårørende ha godt av å lære om:

  • Avhengighet
  • Sykdomsbildet
  • Hva pårørende kan gjøre og hvorfor
  • Hvordan ta vare på seg selv i prosessen

Pårørende til en som ikke er i behandling?

Det kan være like tøft å være pårørende til en avhengig som ikke er i behandling. Vi kan tilby deltakelse på familie uker på Tysnes også for de som ikke har pasaienter i behandling hos oss. Ta kontakt med oss her for mer informasjon om opplegg, pris og ledig kapasitet.

Sørg for at du selv får hjelp

Uavhengig av hvordan du velger å gå frem som pårørende, er det viktig for oss å understreke hvor viktig det er at du sørger for å få hjelp. Det er spesielt viktig at du sørger for å motta hjelp når en av dine nærmeste er i behandling for en ruslidelse. Dette er fordi det kan oppstå et gap mellom pasienten og de pårørende, hvor pasienten som har vært i behandling har bearbeidet sine utfordringer, mens den pårørende ikke har fått mulighet til å bearbeide sine. For at pasienten og hans eller hennes familie, venner og omgangskrets skal få et best mulig liv etter behandling, er det viktig at alle involverte får mulighet til å bearbeide sine utfordringer.

Kontakt oss

Er du pårørende og har behov for hjelp? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på køen hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.

Fritt behandlingsvalg

I Norge har vi fritt behandlingvalg for ruslidelser og samtidige psykiatriske lidelser. Alle behandlingssteder som er godkjent av HELFO, inngår i fritt behandlingsvalg. For å få en plass hos oss går du først til din fastlege som henviser den riktige lokale helseenhet, oftest NAV eller DPS. De vurderer deretter om pasienten har pasientrettigheter. Dersom pasienten har pasientrettigheter, kan den selv bestemme hvor den skal behandles for sitt rusproblem.

Les mer om fritt behandlingsvalg her.