Om Mestringshusene

Foto: Rune Øvrebotten

Mestringshusene tar imot og behandler personer med avhengighetssykdom og misbruk av legale eller illegale rusmidler eller medikamenter samt rusavhengige med samtidige psykiatriske lidelser (ROP). Vi har i flere år drevet med rusbehandling ved vårt behandlingssenter på Bolkesjø. I 2021 åpnet vi vårt andre senter, denne gangen på Tysnes i Vestland fylke.

Ideell virksomhet

Mestringshusene er en ideell virksomhet, som har en virksomhetsidé som strekker seg ut over selve tjenesteproduksjonen. Eierne tar ikke ut utbytte, og vi er opptatt av idealisme og vi driftes uten økonomisk motiv.  Vårt primære motiv er å hjelpe rusavhengige og deres familier.

Ledelse og initiativtakere

Mestringshusene ble startet og drives av ekteparet Margit L. Olsvik og Olaf Olsvik. Margit er gestaltterapeut, og familieveileder, mens Olaf er leder for virksomheten. Sammen med sitt fagteam deler de av sin kompetanse og sine personlige erfaringer.

Olaf er også tidligere rusmisbruker som selv har fått hjelp med å få bukt med avhengigheten. Han har vært rusfri siden 2002, og er i dag en engasjert, inspirerende og ettertraktet foredragsholder, som gir av seg selv for å hjelpe andre i samme situasjon. 

Her kan du lese mer om Margit og Olaf Olsvik.

Tverrfaglig spesialisert behandling

Mestringshusene tilbyr behandling av avhengighetssykdommer knyttet til misbruk av legale og illegale rusmidler eller medikamenter, og samtidig rus og psykisk lidelse.

Behandlingen hos Mestringshusene

Behandlingen hos Mestringshusene tar utgangspunkt i en holistisk filosofi, der vi ser hele mennesket og ikke lar sykdom og handlinger definere personen. Vi møter alle pasienter med respekt og medmenneskelighet, og gir dem støtten og veiledningen de trenger på veien mot et rusfritt liv.

Hos oss får alle pasienter som trenger det, mulighet til å få hjelp med avrusning. Vi har kompetanse på nedtrapping fra LAR, og en iboende tro på at alle kan klare å vende tilbake til medikamentfrie liv. Avrusningen er en del av vårt helhetlige behandlingstilbud, og gir en sømløs overgang til døgnbehandlingen. Les mer om avrusning her.

Etter avrusningsperioden blir pasienten overført til primærbehandling. Primærfasen består av gruppeterapi, individuelle samtaler og individuelle oppgaver. Deretter fortsetter forløpet med fordypet behandling av smertefulle minner og traumer.

Vi tilbyr frivillig oppfølgingsgruppe

Overgangen fra behandlingssenteret tilbake til hverdagen kan være utfordrende, og vi ønsker å hjelpe pasientene våre med å holde seg rusfrie også etter at de reiser herfra. Etter fullført behandling får alle pasienter tilbud om frivillig oppfølgingsgruppe. Her får tidligere pasienter mulighet til å dele sine erfaringer og få veiledning fra en terapeut. Les mer om frivillig oppfølgingsgruppe på Tysnes her.

Kontakt oss

Har du spørsmål om oss eller vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.