Å være pårørende til en person med en ruslidelse er en enorm belastning. Mange pårørende lever i konstant frykt og usikkerhet, og blir på denne måten skadet av misbruket til sine nære og kjære.

Vi i Mestringshusene anser rusavhengighet som en familiesykdom. Utover å hjelpe den avhengige med å få kontroll på sitt rusproblem, ønsker vi derfor å tilby de pårørende hjelp med å håndtere situasjonen de står i. Vi inviterer alle pårørende til familieuker og pårørendeveiledning ved vårt behandlingssted i Tysnes. Her vil pårørende få hjelp og støtte til å forbedre sin egen livssituasjon, samtidig som de selv er en støtte for den som lider av avhengighet.

Her har vi samlet artikler som kan være til hjelp for deg som er pårørende til noen med en rusproblem.