Hva gjør jeg om en ansatt har et rusproblem?

Som leder i en virksomhet kan det være vanskelig å vite hva du skal gjøre hvis du tror at en av dine ansatte sliter med avhengighet. Det kan være utfordrende å vite om den ansatte faktisk har et problem, men også hvordan du skal ta tak i det når du ser at en ansatt sliter. Det samme gjelder dersom du mistenker at en av dine kollegaer har et usunt forhold til rus.

Mestringshusene har lang erfaring med å behandle og bistå i håndtering av rusavhengighet i næringslivet. Dersom du har en ansatt eller kollega som trenger behandling for rusavhengighet, kan et av våre behandlingssentre være et godt alternativ.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er bekymret for at noen på din arbeidsplass trenger behandling for et rusproblem.

Vær en god støtte for din medarbeider

Dersom du mistenker at noen på din arbeidsplass har et rusproblem, lurer du mest sannsynlig på hvordan du skal håndtere situasjonen. Hvordan du går frem vil ha mye å si for prosessen videre, og det er derfor viktig å være både ordentlig og profesjonell.

Å vise forståelse, støtte og sympati vil være et godt utgangspunkt når du skal snakke med kollegaen din. Det er viktig å skille mellom personen som sliter og misbruket personen sliter med. Husk at det viktigste du kan gjøre er å være en god støtte for din medarbeider i en veldig sårbar situasjon, både på jobb og privat.

Lurer du på hva det vil si å være avhengig av illegale rusmidler? Les mer her. 

Skap en god dialog basert på tillit

Hvis du kjenner kollegaen din godt og føler deg komfortabel med det, kan det være best om du selv snakker med den det gjelder før du går videre med saken. Personen kan lett føle seg forbigått og sviktet dersom du går rett til en overordnet, et familiemedlem eller en behandler uten å ha snakket med den det gjelder først.

Forsøk å vise personen at du bryr deg og er bekymret. Du trenger ikke nødvendigvis å ta opp med en gang at du mistenker en rusavhengighet. Spør heller om hvordan personen har det og snakk om konsekvensene av atferden hans eller hennes. Dersom atferden påvirker prestasjonen på jobb, kan dette være en god inngang til å finne ut hva som ligger bak. Ved å skape en trygg ramme rundt dialogen øker sjansen for at din medarbeider selv velger å åpne seg.

Hva kan bedriften gjøre?

Det er i bedriftens egen interesse å hjelpe de ansatte hvis de er syke, også dersom sykdommen er et rusproblem. Rusmisbruk kan føre til økt sykefravær og ha innvirkning på virksomhetens resultater. Samtidig kan det påvirke arbeidsmiljøet og de øvrige ansatte når deres venn og kollega sliter med en alvorlig sykdom.

Husk også at avhengighet er en sykdom som det er fullt mulig å behandle. Snakk med den det gjelder om å skaffe hjelp, og vær åpen for å tilrettelegge for dem på jobb og hjelpe dem med å finne en god behandling. Noen ganger kan behandlingen dekkes av bedriftens forsikringer. Alle har uansett rett til helsehjelp fra det offentlige.

Kontakt Mestringshusene

Mestringshusene kan hjelpe deg med å hjelpe! Kontakt oss her, eller ring oss på nummer 41 32 29 99.