Dette kan du gjøre om barnet ditt ruser seg

Er du som forelder bekymret for barnet ditt fordi de ruser seg? Det kan være vanskelig å vite hvordan du bør gå frem for å håndtere en slik vanskelig situasjon.

Ikke minst kan det skape sorg og usikkerhet rundt hva som er årsaken til misbruket, og hvilke potensielle konsekvenser det kan få.

Informasjon og kunnskap om rus skaper trygge rammer

Når barn og unge får god nok informasjon om hva rus er og hva slags konsekvenser det kan ha tidlig i oppveksten, er det lettere å unngå usunne og farlige situasjoner knyttet til rus senere i livet. Forebygging og dialog med barna er derfor veldig viktig.

Det kan også være viktig å sette seg inn i barnets bruk av internett, og snakke med dem om hvor de henter informasjon. Internett er for mange en kilde til kunnskap om rusmidler, i tillegg til å være selve tilgangen til rusmidlene. Vær delaktig i barnets vaner og bruk av internett, slik at du kan være med på å påvirke dem i riktig retning når det gjelder kildekritikk og hva som er ulovlig.

Les mer fra Mestringshusene: Rusavhengighet i familien.

Unngå å muliggjøre bruk av rusmidler

Det finnes mange måter man som forelder kan muliggjøre bruk av rusmidler, enten man er klar over det eller ikke. Det er viktig å passe på at man ikke tilrettelegger for at misbruket kan fortsette.

Det innebærer blant annet at å:

  • Ikke bidra med penger hvis man mistenker at det blir brukt på rusmidler
  • Ikke bruke rusmidler (inkludert alkohol) selv foran barna
  • Hente og kjøre barna dit de skal, slik at du kan passe på dem
  • Være interessert og omsorgsfull overfor barnet ditt, selv om det er en vanskelig situasjon
  • Være åpen om at du er redd for hva som kan skje med dem når de misbruker, fordi du er glad i dem
  • Være saklig når du snakker om situasjonen med barnet ditt
  • Unngå dialoger på deres premisser om hvilke rusmidler som er farlige eller ikke, forhold deg til korrekte kilder

Det er også viktig at du husker å se selve barnet ditt, og ikke bare handlingene deres eller uheldige valg de har tatt.

Når du snakker med barnet ditt, er det svært viktig å være ærlig om det du føler i situasjonen. Vær åpen om at du er bekymret, og redd for hva rusavhengigheten kan eksponere dem for. Uttrykk at du urolig for hva slags situasjoner de kan havne ut i, og hvorfor det er viktig å være forsiktig. Omsorgsfull dialog er ofte den beste veien for en god kommunikasjon.

Er du pårørende til en rusavhengig? Trykk her for å lese mer.

Hvor kan du henvende deg hvis barnet ditt ruser seg?

Om ditt barn er under 18 år og ruser seg, er det flere steder det går an å henvende seg. Du kan for eksempel snakke med fastlegen din, og få hjelp til hvordan du skal gå videre.

Du kan også kontakte skolen til barnet ditt for å snakke med rådgiver eller helsesykepleier. Det er også mulig å kontakte Barnevernet, Utekontakten eller Familievernkontoret.

Hvis du trenger råd om barn og rusbruk eller noen å snakke med, kan du også ringe pårørendetelefonen på 80 04 05 67. Du kan også ringe rustelefonen på 91 50 85 88. Hvis du er bekymret for risiko og mulige helseskader på grunn av rusmidler barnet ditt har tatt, kan du ringe Giftinformasjonen på nummer 22 59 13 00.

Hvis du har mistanke om at barnet ditt trenger akutt hjelp som følge av rusmisbruk, ring ambulanse på nødnummer 113. Alt helsepersonell har taushetsplikt, og skal hjelpe uansett hva som er årsaken til at noen behøver medisinsk assistanse.

Om barnet ditt er over 18 år, tar vi gjerne imot dem hos oss på våre behandlingssteder på Bolkesjø eller Tysnes. Mestringshusene hjelper voksne over 18 år, og har behandlingsløp som også inkluderer hjelp for de pårørende og familien gjennom det vi kaller familieuka. Ta gjerne kontakt for råd og veiledning i prosessen.

Har du spørsmål om våre behandlinger? Kontakt oss her.