Er du pårørende til en rusavhengig?

I Mestringshusene vet vi hvor vanskelig det er å være pårørende til en som misbruker rusmidler. Vi tilbyr støtte til deg som pårørende, for å bedre din livssituasjon mens du hjelper en som sliter.

Som pårørende til noen som er avhengig av legale eller illegale rusmidler, er også du et offer. Selv om du ønsker å hjelpe, kan det være vanskelig å nå frem til vedkommende. Iblant vil ønsket om å hjelpe og ta kontroll over personens avhengighet være så sterkt at det blir vanskelig å fokusere på ditt eget liv. Det er lett å føle seg ensom, redd og isolert i situasjonen du står i. Derfor ønsker vi å være der for deg.

Innse at du selv blir påvirket

Å konstant være tilskuer til at en man er glad i sliter, gjør av mange pårørende glemmer å tenke på seg selv. Rusavhengigheten blir altoppslukende, også for menneskene rundt den avhengige. Mange pårørende utvikler derfor fysiske symptomer på sykdom, for eksempel hodepine, mageproblemer, stress eller utbrenthet.

Det er lett å tenke at «det er den rusavhengige som er syk, ikke jeg», og dermed ikke se sammenhengen mellom symptomene man opplever som pårørende og rusavhengigheten man har i sin nærhet. Å innse at du selv blir påvirket av avhengigheten og la deg selv motta hjelp, vil imidlertid gjøre det lettere å være en støttende pårørende.

Hos Mestringshusene tilbyr vi veiledning for pårørende av rusavhengige, også de som ikke har pasient innlagt i behandling. Les mer om pårørendeveiledning her.

Mange pårørende utvikler medavhengighet

Mange pårørende utvikler det vi kaller for medavhengighet. Dette er når empatien og omsorgen man føler for den rusavhengige blir så altomspennende at det går utover egen livskvalitet. Dette kan gjøre det vanskelig for vedkommende å leve et normalt liv fordi man ikke lenger er i stand til å sette egne behov først. Det blir utfordrende å skille medavhengigheten fra følelsen av omsorg og kjærlighet. Ofte kan det føles som om man svikter den avhengige når man forsøker å sette grenser som egentlig skal være til hjelp. Dette kan igjen lede til isolasjon og skam hos den pårørende.

Mistenker du at du er medavhengig? Les mer om medavhengighet her.

Vi tilbyr pårørendeveiledning

Mestringshusene Tysnes tilbyr ikke bare hjelp til den rusavhengige. Også som pårørende kan du få hjelp og støtte til å takle situasjonen du er i. Vi tilbyr pårørendeveiledning til pårørende av våre pasienter, til avhengige som ennå ikke er i behandling og til de som er bekymret for at en av deres nærmeste ruser seg.

Under veiledningen vil vi jobbe med å sette kjærlighetsfulle grenser og fjerne følelsen av skam. Det viktigste du kan gjøre som pårørende er å være ærlig mot deg selv, den avhengige og andre rundt deg. Dette kan være vanskelig – derfor er vi der for å veilede og støtte deg gjennom hele prosessen.

Mestringshusene er her for å hjelpe deg

Er du pårørende til en rusavhengig? Vi er her for å hjelpe deg!  Kontakt oss gjerne for en hyggelig og uforpliktende samtale. Du kan også nå oss på telefon 41 32 29 99.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted i Tysnes. Se oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine hjemmesider.