Avhengighet rammer hele familien. Derfor tilbyr Mestringshusene familieveiledning gjennom familieuke.

Familieuken arrangeres for familiens skyld

Under tiden pasienten er til behandling hos oss, vil familiemedlemmer bli invitert til familieuke på klinikken. Vi ønsker at familien skal få mulighet til å lære om avhengighet og behandlingen pasienten har vært gjennom hos oss. Dette vil gjøre de pårørende bedre rustet til å ta imot pasienten etter avsluttet behandling, men også til å ta vare på seg selv i rollen som pårørende.

Familieuken er for familiens del, ikke bare for pasienten. Dere vil lære mye om avhengighet, det å være pårørende og om hva man kan og bør gjøre – men også om hva dere helst bør unngå å gjøre. Samtidig vil dere få en bedre forståelse av utfordringene som kan følge når pasienten kommer rusfri hjem igjen.

Familieuken er kostnadsfri for pårørende til våre pasienter

Under familieuken vil familien innlosjeres på behandlingssenteret på Tysnes. Deltakelse er kostnadsfritt for pårørende til Mestringshusenes pasienter. Dersom du trenger sykemelding for å gjennomføre familieuken, må dette ordnes med din fastlege. 

Det er mulig å delta på familieuke selv om du ikke selv er pårørende til en pasient hos oss. Kontakt oss for mer informasjon om opplegg, kapasitet og pris.