For deg som er pårørende

Er du pårørende til en person med en ruslidelse? Husk at dine behov og følelser betyr noe, selv når noen nær deg kjemper mot avhengigheten. Mestringshusene Tysnes tilbyr behandling og støtte for den avhengige og de rundt.

La deg selv motta hjelpen du trenger

Å være pårørende til en person med en ruslidelse, er en stor belastning. Likevel kan behovene til de pårørende ofte bli tilsidesatt, fordi de kjennes mindre viktig sammenlignet med behovene til den avhengige. Vi i Mestringshusene er opptatt av å understreke viktigheten av å ivareta behovene til de pårørende under behandlingen av avhengighet. Også de pårørende har behov for hjelp, og vi er her for å gi den støtte og veiledning som er nødvendig. 

Vår pårørendeveiledning handler først og fremst om å bedre livskvaliteten til de pårørende. Det er viktig at de pårørende har det bra, og får hjelp med å forstå følelsene man kan  kjenne på når en nær seg har en ruslidelse. Samtidig bidrar pårørendeveiledningen til å forhindre at det oppstår et gap mellom pasienten og de pårørende når pasienten kommer hjem etter behandling hos oss.

Les mer om hvordan du bør gå frem dersom du er pårørende til en med rusproblemer her.

Vi inviterer pårørende til familieuker

Familieuker er en viktig del av behandlingen hos oss på Tysnes. Dette er naturligvis av betydning for pasienten, men familieukene arrangeres like mye for familien og de pårørendes del. Familieuke er noe vi inviterer til i samråd med pasienten, hvor pårørende innlosjeres hos oss i en uke og får delta i et spesialtilpasset opplegg. Opplegget gir økt kunnskap og et innblikk i behandlingen pasienten har vært gjennom hos oss.

Det er også mulig å delta på familieuker selv om du ikke selv kjenner noen som er til behandling hos oss. Ta kontakt for mer informasjon om kapasitet opplegg og pris.

Hvem regnes som nærmeste pårørende

Hvem som regnes som nærmeste pårørende er opp til pasienten selv. Det kan være familiemedlemmer eller andre – det viktigste er at pasienten får velge en eller flere personer som han eller hun har tillit til.

Nærmeste pårørende skal først og fremst være en støtte for pasienten. Det er bare i spesielle tilfeller at nærmeste pårørende har rett til innsyn, informasjon og til å samtykke på vegne av av pasienten.

Les Helsedirektoratets informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer her.

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om vårt behandlingstilbud eller pårørendeveiledning hos oss? Uansett om du er pårørende til en av våre pasienter eller til en person som ennå ikke er i behandling, kan du alltid ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med å ta vare på deg selv og den du er pårørende til. Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss her for en hyggelig og uforpliktende prat.

På nettsiden til helsenorge får du en oppdatert oversikt over ventetid på både avrusning og døgnbehandling.