Hva er medavhengighet?

Medavhengighet er ikke en diagnose i seg selv, men brukes for å beskrive hvordan pårørende blir påvirket av situasjonen slik at de setter egne behov til side for å heller hjelpe andre eller dekke andres behov.

Medavhengighet kan også beskrives som en måte å tenke og oppføre seg på, som tar utgangspunkt i en annen persons avhengighet eller sykdom.

Lars Söderling beskriver medavhengighet slik:

«Medavhengighet er en naturlig følge av vanskelige omstendigheter. Det kan være rusmisbruk/alkoholisme hos en eller flere familiemedlemmer. Det kan være andre typer avhengigheter, handikap, kroniske sykdommer, spiseforstyrrelse, psykiske sykdommer med mer».

De pårørende tilpasser seg situasjonen, selv om den er helt ute av balanse, og til slutt blir alle relasjonene i familiesystemet syke eller svært berørt og forstyrret av situasjonen. En medavhengig handler og tenker med utgangspunkt i en annens situasjon, og på den måten blir de påvirket av andres ruslidelser eller andre sykdommer eller ubalanser.

Les mer om å være medavhengig her.

Hvordan kan man kjenne igjen medavhengighet?

Medavhengighet kan slå ut som både psykiske og fysiske symptomer hos dem det gjelder. Det kan være snakk om følelser eller tilstander som angst, depresjon eller stress – eller mer kroppslige reaksjoner som hodepine, kroppssmerter eller mageproblemer.

Disse symptomene kan springe ut fra en persons overdrevne omsorg for noen andre, samtidig som personen ikke tar hensyn til egne behov. På denne måten opparbeider de mye stress både fysisk og psykisk, som kan arte seg på forskjellige måter. Som medavhengig er det viktig å reflektere over sine egne handlingsmønstre og oppførselen sin, slik at man oppdager usunne omsorgsvaner eller fortrenging av egne behov. Derfor velger vi på Mestringshusene å også tilby et opplegg for de nærmeste pårørende gjennom en familieuke. Les mer om familieuken her.

Les mer om å være pårørende til en rusavhengig her.

Mestringshusene behandler ulike rusavhengigheter

Står du nær noen som har problemer med rus, eller har du selv en ruslidelse? Hos Mestringshusene behandler vi alle voksne over 18 år for rusavhengighet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg eller noen du bryr deg om.