Hvordan håndtere rollen som pårørende til en rusavhengig?

Å være pårørende til en som har ruslidelser er ofte svært tungt og vanskelig. Vi ønsker å gi deg noen råd om hvordan du kan gå frem dersom du befinner deg i en slik tøff situasjon, samt informere deg om rettighetene du har som pårørende.

De pårørende er en viktig ressurs under behandlingen av pasienter med ruslidelser. Ofte står er de pårørendes rolle under behandlingen mer sentral, jo mer alvorlig ruslidelsen er. Derfor er det også avgjørende at de pårørende følges opp og får den støtten de trenger underveis.

Pasienten står fritt til å velge sine nærmeste pårørende

Hvem som står oppgitt som nærmeste pårørende, velges av pasienten selv. Pasienten har muligheten til å velge flere enn en nærmeste pårørende, og kan også endre valget sitt underveis i behandlingsperioden. Ingen er forpliktet til å ta på seg oppgaven som nærmeste pårørende, og du kan derfor si nei dersom du ikke ønsker eller mener du ikke er egnet for rollen.

Her kan du lese Helsedirektoratets informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Hvilke rettigheter har du som pårørende?

Som pårørende til en person med ruslidelser har man visse rettigheter. Hvilke rettigheter du har, avhenger av hvor nære du står personen. Hovedregelen er at det er pasienten selv som har råderetten over egen behandling. Dette gir pasienten rett til å:

  • samtykke til behandling
  • medvirke ved gjennomføring av all helsehjelp
  • verne om sine egne helseopplysninger andre personlige opplysninger
  • ha innsyn i egen journal

Det er kun i spesielle tilfeller at pårørende har rett til innsyn, informasjon og samtykke på vegne av pasienten.

Sørg for at du selv får hjelp

Uansett hvordan du velger å håndtere rollen som pårørende, vil vi understreke viktigheten av at du sørger for å få hjelp når du trenger det. Dette er spesielt viktig under tiden pasienten er under behandling, når du kanskje ikke kjenner avhengigheten til pasienten like tett på kroppen og følelsene du kjenner på kan skifte. Under denne tiden kan det oppstå et gap mellom pasienten og de pårørende, hvor pasienten får hjelp til å bearbeide sine utfordringer, mens du som pårørende ikke har fått jobbe med dine.

Pårørendeveiledning er noe vi ønsker at alle pårørende skal delta på. De pårørende er i stor grad en del av pasientens behandling og liv uten rus, og dette kan være en tung og vanskelig posisjon å være i. At alle involverte får hjelp med å håndtere sine utfordringer øker sjansen for at både pasienten og de pårørende skal få det bra i etterkant av behandlingen.

Familieuker for og med familien

En del av vårt tilbud for de pårørende er familieukene som organiseres under pasientens opphold på behandlingssenteret på Tysnes. Her får de pårørende bo hos oss under en ukesperiode, og delta i samtaler og på veiledning. Samtidig får man et bedre innblikk i behandlingen pasienten har vært gjennom hos oss.

Familieukene er et kostnadsfritt tilbud til deg som er pårørende til en person med en ruslidelse. Tilbudet er til for familien og ikke bare for pasienten. Det vil gi deg gode verktøy for å håndtere situasjonen du står i, og gi deg nyttig kunnskap om avhengighet, sykdomsbildet, hva man bør gjøre som pårørende og hvorfor

Pårørende til en som ikke er i behandling?

Det er ikke bare pårørende til pasienter i behandling som har det utfordrende. Vi vet at det kan være vel så vanskelig å være pårørende til en person som ennå ikke er i behandling. Derfor er det også mulig å delta på familieuker på klinikken vår på Tysnes selv om du ikke er pårørende til en av våre pasienter. Dersom dette er noe du ønsker kan du ta kontakt med oss for mer informasjon om opplegg, pris og ledig kapasitet.

Kontakt oss

Ønsker du hjelp og støtte i rollen som pårørende til noen med en ruslidelse? Vi er her for deg! Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Hvis du eller noen du kjenner ønsker behandling ved vårt behandlingssted på Tysnes, kan du se oppdatert ventetid hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.