Hvordan snakker man om avhengighet?

Avhengighet og ruslidelser er vanskelige temaer å snakke om. Spesielt utfordrende blir det når du mistenker at noen nær deg sliter med et rusproblem. Her får du gode råd om hvordan du kan gå frem når du skal ta samtalen.

Hvordan snakke med en rusavhengig om rus?

Når du mistenker at noen nær deg sliter med et rusproblem, er det noen ting det er lurt å tenke gjennom før du snakker med personen det gjelder. Uansett om personen har et rusproblem eller ikke, vil en slik samtale være følsom. Det er viktig å ikke kritisere eller virke anklagende, da dette kan virke mot sin hensikt og få personen til å gå i forsvarsposisjon. Prøv heller å fremstå som åpensinnet, støttende og innstilt på å hjelpe. Da øker sjansen for at personen velger å åpne seg om et eventuelt problem.

Lurer du på hva rusavhengighet er? Les mer om det her. 

Planlegg dialogen på forhånd

For at samtalen skal foregå på best mulig måte, er det lurt å planlegge på forhånd hva du ønsker å si. I mange tilfeller vil ikke personen du snakker med være enig i at den har et problem. Da blir kanskje dette den første av flere samtaler, og det er viktig å beholde tålmodigheten og heller ta dialogen på den andres premisser.

Det er også noen ting du kan gjøre for å gjøre kommunikasjonen enklere, blant annet:

  • Behold roen, ikke la samtalen utvikle seg til en krangel
  • Unngå bruk av trusler og manipulasjon
  • Vær saklig og hold deg til temaet
  • Det kan hjelpe å være i aktivitet når man snakker, for eksempel kjøre bil eller gå en tur
  • Prøv å få til at personen er så edru eller nykter som mulig under samtalen

Ofte kan det lønne seg å ta samtalen på et tidspunkt hvor personen kjenner på konsekvensene av misbruket, for eksempel ved angst, abstinenser eller frykt, eller ved tap av jobb eller kontakt med barnevernet.

Tilpass kommunikasjonen og språket ditt

Å bli konfrontert med en potensiell rusavhengighet vil være sårt, men du kan ikke la dette stoppe deg som pårørende fra å ta samtalen. Prøv heller å tilpasse kommunikasjonen og språket ditt, og skape en trygg atmosfære. Det er viktig å være tydelig og ikke snakke rundt grøten. Hvordan du ordlegger deg vil være helt avgjørende for hva samtalen resulterer i. Du bør:

  • Holde deg til å snakke om handlinger, ikke gå på personlighet
  • Spørre personen om hva de selv mener og hvordan de oppfatter om situasjonen
  • Gjenta det de har sagt slik at du er sikker på at du har forstått riktig
  • Bruke et språk som sentrerer rundt deg selv og dine tanker: «Jeg opplever at» i stedet for «Sånn er du»
  • Forsøke å unngå belastende ord og uttrykk som «narkoman» eller «alkoholiker», negative beskrivelser er sårende og kan skape uenighet

Å få personen til å søke hjelp kan være en lang prosess. Under denne perioden er det viktig at du avstår fra å unnskylde personen eller skjule misbruket deres. Du må også la personen få kjenne på konsekvensene av eget misbruk, og derfor ikke ta over plikter personen ikke utfører på grunn av avhengigheten.

Hva skjer etter samtalen?

Hvordan personen responderer på det du tar opp, vil avgjøre hva som skjer etterpå. Dersom personen er enig i at den har et problem og ønsker å ta imot hjelp, kan neste steg være å snakke om hvordan dere skal få det til. Hva skal til for at de skal klare det, og hvordan kan du hjelpe dem? Dere må også vurdere om det er nødvendig å søke profesjonell hjelp.

Mestringshusene tilbyr Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling

Den sikreste måten å få hjelp til å kvitte seg med avhengighet eller ruslidelser, er å søke rusbehandling ved et behandlingssted. Da vil pasienten få den støtten og oppfølgingen den trenger gjennom hele behandlingsløpet. Mestringshusene kan tilby Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) og Behandling av rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP) ved vårt behandlingssted på Tysnes i Vestland fylke. Vi er godkjent for fritt behandlingsvalg, slik at alle med pasientrettighet som ønsker det kan velge å behandles hos oss.

Vi tilbyr en helhetlig behandling basert på holistisk tankegang, der fokuset ligger på mennesket bak avhengigheten. Hos oss vil pasienten få støtte fra dyktige terapeuter med egenerfaring fra rusmiljøer, og et nettverk rundt seg som har tro på at alle kan klare å få kontroll på sin ruslidelse.

Les mer om hvordan behandlingen vår foregår her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Er du bekymret for at noen nær deg sliter med rusavhengighet og vil ha hjelp til å ta den innledende samtalen? Vi i Mestringshusene kan hjelpe deg å hjelpe, og samtidig ta vare på deg selv i prosessen. Kontakt oss for en uforpliktende samtale her, eller ring oss på telefon 41 32 29 99.