Mistenker du at noen du kjenner har en ruslidelse?

Tror du at noen du står nær har et rusrelatert problem, og lurer på hva du skal gjøre? Her kan du få svar på dine spørsmål og informasjon rundt hvordan du kan håndtere situasjonen.

Endring i atferd kan være kjennetegn på en ruslidelse

Det er ikke så lett for en ufaglært person å vurdere hvorvidt en person har et rusproblem. Ofte vil det ta lang tid før rusproblemet viser seg på en måte som er mulig å oppdage for andre. Selv da er det vanskelig å si noe helt konkret om hva som kjennetegner en ruslidelse. Som regel vil rusproblemet merkes gjennom en atferdsendring. Det er ofte de aller nærmeste som først begynner å mistenke at personens inntak av alkohol eller rusmidler er på et nivå hvor det tar kontroll over livet til vedkommende. 

Selv om du mistenker at noen som står deg nær har et problematisk forhold til alkohol, rusmidler eller medikamenter, kan det være vanskelig å ta det opp med personen det gjelder. Dette er fordi det er et sårbart tema for de aller fleste, og sjansen er stor for at personen vil fornekte situasjonen og forsøke å skjule misbruket.

Les mer om hvordan du kan snakke med personen om avhengighet her.

Hva kan du som pårørende gjøre?

Som pårørende er det viktig at du hjelper personen som sliter med avhengighet med å få hjelp. Det er mange måter å søke hjelp på – det viktigste er at personen, med støtte fra de rundt seg, tar steget mot å få hjelp med problemet. Samtidig er det viktig at du som pårørende setter av tid til å ta vare på deg selv og dine egne behov. Det kan være belastende å være pårørende til noen med et rusproblem, og det er viktig å ikke la rusproblemene til en du står nære gå utover egen livskvalitet.

Vi i Mestringshusene tilbyr hjelp til familier og pårørende i form av pårørendeveiledning og familieuker på vårt behandlingssted på Tysnes. Her vil du få oppfølging fra fagfolk og et bedre innblikk i hva rusbehandlingen omfatter.

Her kan du lese mer om pårørendeveiledning hos oss på Tysnes.

Les også mer om hvordan du håndterer rollen som pårørende til en rusavhengig her.

Hvem kan få behandling for et rusproblem?

Får å få behandlingsrett ved en rusklinikk trenger personen først en henvisning fra fastlege eller NAV, til en instans med vurderingskompetanse, også kalt en lokal helseenhet. En person som blir vurdert til å ha pasientrettigheter, har fritt behandlingsvalg og kan velge selv hvor rusproblemene skal behandles. Mestringshusene er en del av denne ordningen, slik at alle med pasientrettighet har rett på behandling hos oss. 

Les mer om fritt behandlingsvalg og hvordan du går frem for å få behandling hos Mestringshusene på Tysnes her.

Kontakt oss

Mistenker du at noen du kjenner har en rusmiddelproblem og vil ha hjelp med hvordan du håndterer situasjonen? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi rådgi deg så godt vi kan. Du kan også kontakte oss her for mer informasjon.

Hold deg også oppdatert på ventetiden ved våre behandlingssteder via Helsenorge dersom du eller noen nær deg ønsker behandling hos oss.