Pårørende til en rusavhengig? Du er ikke alene

Å være pårørende til en person som lider av en ruslidelse er en påkjenning som overskygger det meste annet i livet.

Når avhengighet fører til medavhengighet

I Mestringshusene er vi opptatt av å understreke hvordan de pårørende i like stor grad som den avhengige er ofre for sykdommen. For de pårørende blir situasjonen spesielt belastende ettersom de ikke har mulighet til å flykte fra den eller direkte påvirke det som skjer i den grad de kanskje ønsker. Den konstante påkjenningen fører til at mange pårørende utvikler det vi kaller for medavhengighet. Dette kan manifestere seg i at den pårørende mister kontrollen over eget liv og begynner å leve på den avhengiges premisser. 

Når vi jobber med å hjelpe de pårørende med å håndtere rollen sin, er noe av det viktigste vi kan gjøre å få dem til å forstå at de ikke kan tvinge noen til å holde seg rusfrie. Dersom den avhengige skal klare å kutte ut rusen, er det helt avgjørende at personen vil det selv.

Vi har pårørendeveiledning for alle pårørende

Et viktig ledd i behandlingen hos oss er det vi kaller pårørendeveiledning, og vi arrangerer familieuker der hensikten først og fremst er å gi støtte og oppfølging til de pårørende. Familieukene er ikke kun for familien til pasientene våre. Dette er et tilbud til alle pårørende, enten det er til en pasient hos oss eller til noen som enda ikke har begynt i behandling.

Under en familieuke innkvarteres de pårørende hos oss på Tysnes, der de vil få egne rom og følge et opplegg sammen med oss i en uke. Mange opplever at denne uken gir dem mye verdifull innsikt i sykdomsbildet rundt alkohol- og ruslidelser, og at det gir ny gnist i kampen mot ruslidelsen. 

Les mer om vår pårørendeveiledning her.

Har du et familiemedlem med rusproblemer? Du er ikke alene

Det er lett å føle seg alene når man er pårørende til en person med en ruslidelse. Man står overfor en situasjon man ikke vet helt hvordan man skal takle. Samtidig kan det være mye skyld og skam knyttet til det å være pårørende. For oss er det viktig at ingen pårørende skal behøve å gå gjennom dette på egenhånd, og vi ønsker å hjelpe deg som er pårørende til å forstå hva du kan gjøre for at du skal få det bedre.

Noe vi anbefaler alle pårørende å gjøre, er å benytte seg selvhjelpsgruppene til Al-Anon. Her får man mulighet til å utveksle erfaringer med andre pårørende, og det blir lettere å se at man ikke er alene om å føle og oppleve det man gjør.

Vi hjelper pårørende med å ta vare på seg selv

Når noen man er glad i sliter med en ruslidelse, blir det lett slik at alt fokus hos de pårørende ligger på å hjelpe personen med å bli frisk. Da kommer egne behov og egen livskvalitet i annen rekke. Mange pårørende finner det utfordrende å leve egne liv, og trenger hjelp med å ta vare på seg selv mens pasienten behandles for avhengigheten sin. Det er avgjørende at de pårørende klarer å gi slipp på følelsen av skyld og skam, og lar seg selv nyte gode stunder i eget liv selv om noen de er glad i behandles for et rusproblem. Dette vil hjelpe dem med å være en bedre støtte for den avhengige og å ivareta egen helse i en utfordrende tid.

Vi både ønsker og oppfordrer alle pårørende til å delta aktivt i behandlingen og å motta hjelp gjennom pårørendeveiledningen vår. Det er ikke nødvendigvis slik at de pårørendes liv blir bedre, selv om pasienten er i behandling eller har fullført behandlingen. Vi har erfaring med de fleste av utfordringene de pårørende sliter med, og kan hjelpe deg som pårørende til et bedre liv.

Kontakt oss

Er du pårørende med behov for hjelp eller råd? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Du kan også kontakte oss her for mer informasjon.

Ønsker du at noen du kjenner får behandling ved vårt behandlingssted på Tysnes? Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden vår via Helsenorge.no sine hjemmesider.