Pårørende under press

Få mennesker er under så mye press som pårørende til rusavhengige. Det er vanskelig å være en god støttespiller og ivareta relasjonen man har til personen med rusproblemer, og samtidig mestre livets øvrige ansvarsområder. Konsekvensen er gjerne at den pårørende selv blir utmattet og syk.

Når omsorg har negativ innvirkning på egen helse

Mange pårørende vil kjenne seg igjen i at de konstant går rundt med dårlig samvittighet. Det er lett å kjenne på følelsen av å mislykkes fordi man ikke strekker til, men også å kjenne på skyld over de stundene hvor man selv finner glede og ro.

Det indre presset mange pårørende opplever, kan utvikle seg til en tilstand som kalles medavhengighet. Dette er når ansvaret du kjenner på i forbindelse med noen annens rusproblem blir så sterkt at det går utover din egen livskvalitet og psykiske og fysiske helse. Som nærmeste pårørende er det vanskelig å opprettholde et normalt liv, noe som er medavhengighetens natur. Derfor hjelper vi pårørende og rusavhengige som er i behandling hos oss å få til en konstruktiv og sunn dialog i rolige og strukturerte former.

Les mer om medavhengighet og hvorfor det er viktig å la deg selv få hjelp her.

Avhengighet er en familiesykdom

I Mestringshusene regner vi både pasienten og de pårørende som ofre for avhengighetslidelsen, da det påvirker livet til alle involverte. Det er også derfor vi kaller avhengighet for en familiesykdom. De pårørende er ofre fordi de lider under noen andres avgjørelser og livsførsel, men ikke har mulighet til å påvirke eller få endret den krevende hverdagen.

Flere pårørende uttrykker at de trenger kunnskap, og de kjenner på fordommer som finnes blant familie, bekjente og omgivelsene generelt. Det kan oppstå diskusjoner rundt hvem som har skylden for personens avhengighet, og hvem av de pårørende som strekker seg lengst for å hjelpe. Dette kan både være frustrerende og vondt. Som pårørende er det viktig at du forstår at du ikke har skyld i en annen persons rusavhengighet. Du kan heller ikke holde noen rusfri som ikke ønsker det selv. Vi skal hjelpe deg å finne din balanse.

Mestringshusene tilbyr pårørendeveiledning

For å hjelpe de pårørende med å takle situasjonen de er i, tilbyr Mestringshusene pårørendeveiledning. Dette er et viktig fokusområde for oss.

Under pårørendeveiledningen tar vi blant annet for oss kommunikasjon, og lærer om å sette kjærlighetsfulle grenser. Vi tar opp viktige temaer som fornektelse og skamfølelse hos både den avhengige og de pårørende, og hvordan vi forholder oss til dette på en sunn måte. I tillegg vil vi ha en god dialog rundt hva det vil si å ta ansvar og plassere ansvaret der det hører hjemme, samt viktigheten av å være ærlig med seg selv og andre underveis i behandlingsforløpet.

Les mer om vår pårørendeveiledning her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Preges du av rusproblemer i familie eller nær omgangskrets, og vil ha hjelp til å håndtere situasjonen? Ivareta egne behov og egen helse og kontakt oss for hjelp i dag. Du finner vår kontaktinformasjon her. Du kan også nå oss på telefon 41 32 29 99.

Ønsker du at en i din nærhet skal behandles ved Mestringshusene Tysnes? Du finner oppdatert informasjon om ventetiden vår på Helsenorge.no sine nettsider.