Pårørendeveiledning

Det er ikke bare pasienten selv som lider under sin avhengighetssykdom. De pårørende lider ofte i like stor grad. Hos Mestringshusene tar vi de pårørende på alvor. Vi tilbyr en av landets beste og mest omfattende pårørendeveiledninger gjennom såkalte familieuker.

Støtte til pårørende i en krevende situasjon

En av de største utfordringene til de pårørende av noen med en ruslidelse, er at de må leve nært på sykdommen uten å ha mulighet til å flykte fra den. Samtidig kjenner de gjerne på et enormt ansvar for å ta vare på noen de bryr seg om. Der den avhengige kan flykte fra situasjonen og inn i rusen, står de pårørende ofte som hjelpeløse tilskuere til at en de er glad i ødelegger for seg selv.

Under familieukene får de pårørende hjelp med å takle sine egne følelser rundt pasientens avhengighet. De vil få verktøy for å håndtere følelsen av skyld, skam, utilstrekkelighet og hjelpeløshet. Målet er at pårørendeveiledningen skal hjelpe den pårørende med å ta vare på seg selv samtidig som den er en god støtte for den avhengige.

Familieuker for de pårørendes skyld

Mens mange av fasene i et rusbehandlingsforløp handler om pasienten, arrangeres familieuken først og fremst som et tiltak for de pårørende. Veiledningen består av én sammenhengende uke (mandag–fredag) hvor de pårørende innkvarteres på behandlingsstedet vårt på Tysnes. De pårørende bor i egen avdeling, hvor de får egne rom med private bad. Under uken vil de få veiledning rundt egne utfordringer, samt et bedre innblikk i behandlingen pasienten får hos oss.

Rusavhengighet er en familiesykdom

Rusavhengighet er en sykdom som berører alle i nær relasjon til den avhengige. Derfor pleier vi å kalle rusavhengighet for en familiesykdom. Sykdommen kan få fysiske konsekvenser for både den avhengige og de pårørende, men også ødelegge relasjonen dem imellom. 

Les mer om hvordan sykdommen kan påvirke de pårørende her.

Med kjærlighetsfulle grenser kan skyld og skam begrenses

I pårørendeveiledningen jobber vi mye med det vi kaller å sette kjærlighetsfulle og sunne grenser, samt å våge å være ærlig mot seg selv og andre. Det er en viktig del av prosessen med å hjelpe den avhengige mot et rusfritt liv.

Vi jobber også med å ta tak i følelsen av skyld og skam, som veldig mange pårørende tynges av. Dette er helt avgjørende for at de pårørende skal få forbedret livskvalitet. 

Grunnleggende forståelse for hverandre

Pårørendeveiledning vil i mange tilfeller bidra til å øke livskvaliteten til de som har en rusavhengig i sin nærhet. Det er også dette som målet med opplegget. Samtidig ønsker vi å bidra til at den avhengige og de pårørende skal få en grunnleggende forståelse for hverandre, og for viktigheten av at den avhengige aksepterer og tar ansvar for egne handlinger. Da blir hele situasjonen lettere å håndtere for alle involverte. 

Kontakt oss

Har du spørsmål om tilbudet vi har for deg som pårørende til noen med en ruslidelse? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.