Mestringshusene tilbyr behandling basert på et holistisk menneskesyn. Vi behandler mennesker som er avhengige av alkohol og andre rusmidler, både legale og illegale.

At vi behandler basert på et holistisk menneskesyn innebærer at vi ser og behandler hele mennesket, ikke bare sykdommen deres og konsekvensene den har. Vi lar ikke våre pasienters sykdom og handlinger definere dem, og har en grunnleggende tro på at alle kan bli friske fra sin avhengighet. Hos oss vil du møtes med respekt og tillit, og få støtten du trenger til å leve et rus- og medikamentfritt liv.

Mange av de som jobber ved vårt behandlingssted på Tysnes har selv erfaring fra rusmiljøer. Dermed har vi også stor forståelse for utfordringene og prosessene pasientene våre gjennomgår.