Avrusning og nedtrapping fra LAR

Hos Mestringshusene har vi tro på at de aller fleste med ruslidelser kan bli fri fra sin avhengighet og klare å leve gode, rusfrie liv. Vi tilbyr avrusning og hjelper de som ønsker det med å trappe ned fra LAR.

Legemiddelassistert rehabilitering mot opioidavhengighet

LAR er en forkortelse for legemiddelassistert rehabilitering. Dette er en behandlingsform hvor opioidavhengighet behandles med opioidholdige legemidler. Ofte vil det være heroin eller morfin som byttes ut med for eksempel metadon eller Subutex. Dette er også avhengighetsskapende stoffer, men de anses som mindre helseskadelige enn stoffene de er et substitutt for. Som regel vil en slik substitusjonsbehandling innebære at pasienten er nødt til å innta det opioidholdige legemidlet resten av livet. Når LAR fungerer optimalt, har det vist seg å redusere dødelighet og gi bedre livskvalitet hos pasientene.

LAR er imidlertid også et krevende behandlingsopplegg, som krever mye oppfølging og kan oppleves som belastende for pasienten. Derfor vil det aldri være den foretrukne behandlingsformen for opioidavhengige, men det tilbys til enkelte pasienter etter en helhetlig, individuell vurdering.

Ikke alle kjenner til LARs bakside

Selv om legemiddelassistert rehabilitering har hjulpet mange heroinavhengige med å kutte ut heroinen for godt, kommer ikke denne behandlingsformer uten negative sider. Behandlingen er tøff for kroppen, og fører ofte til ekstrem utmattelse, skader på og tap av tenner og fysisk helse for øvrig. Mange pasienter rapporterer om et begrenset liv i forhold til reiser, relasjoner og livskvalitet.

Vår erfaring er at LAR-pasienter har vanskelig for å nyttiggjøre seg gruppeterapi og Mestringshusenes behandlingsforløp. Vi tilbyr derfor i stedet å hjelpe LAR-pasienter som ønsker det å bli helt medikamentfrie, og vinne tilbake kontrollen over egne liv. En viktig forutsetning for dette er at pasienten selv er motivert og ønsker å foreta denne livsendringen.

Avrusning er første ledd i behandlingen hos oss

Vi ønsker å hjelpe alle som har en avhengighetslidelse, enten de tidligere har fulgt LAR eller ikke, med å bli fri for rusmidlene for godt. Alle nye pasienter med behov for det, vil følge et opplegg for avrusning når de kommer til oss. Avrusningen foregår under tett oppfølging på en egen avdeling. Under denne fasen vil pasientene omgås de ansatte og andre pasienter under avrusning, men være adskilt fra våre øvrige døgnpasienter.

Pasientene blir på avrusningsavdelingen så lenge de har behov for det, der de følger individuelt tilpassede opplegg. Etter fullført avrusning overføres pasientene til ordinær døgnbehandling. Her vil de begynne på det vi kaller primærfasen i behandlingen.

Les mer om hvordan behandlingen hos oss foregår her.

Vi hjelper pasienter på LAR med overgangen til gode, rusfrie liv

Vi snakker av erfaring når vi sier at LAR ikke er noe du må gå på hele livet. Mestringshusene har hjulpet utallige pasienter med nedtrapping fra LAR og overgangen til et liv helt fritt for medikamenter. Gjennom tverrfaglig behandling med mennesket i fokus, bistår vi pasientene våre mens de tar tilbake kontrollen over sine liv.

Vi sier absolutt ikke at det vil være enkelt, og vi vet hvor viktig det er med god oppfølging i etterkant av at man har avsluttet LAR. Vi har et godt system for å følge opp pasienter, og på best mulig måte forberede dem på livet som venter etter fullført behandling. Dette inkluderer støtte fra våre sosionomer, psykologer og terapeuter, men også regelmessige ettervernssamlinger som vi avholder hos oss på Tysnes og på Bolkesjø.

Les mer om vårt ettervern og hvordan vi forbereder pasientene på livet etterpå her.

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du ha mer informasjon om avrusning og nedtrapping fra LAR, enten for deg selv eller noen du kjenner? Kontakt oss gjerne så svarer vi på alt du måtte lure på. Du kan ringe oss på telefon 41 32 29 99 eller skrive til oss her.

Du kan også holde deg oppdatert på våre ventetider på nettsidene til Helsenorge.