Avrusning

Avrusning er en del av behandlingsforløpet hos Mestringshusene. Dette foregår på en skjermet avdeling med medisinsk overvåkning døgnet rundt.

Avdelingen er bemannet med kompetent helsepersonell som sørger for trygg og skånsom avrusning med smertelindring og behandling av abstinenssymptomer.

Hjelp med nedtrapping fra legemiddelassistert rehabilitering

Hos Mestringshusene har vi et tilbud for deg som ønsker å trappe ned fra legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og ta steget over til å bli helt medikamentfri. Vårt fagpersonell har mye erfaring med nedtrapping gjennom LAR, noe som gjør oss i stand til å tilby dette som en del av vårt helhetlige behandlingsløp.

Gradvis og kontrollert nedtrapping

Under avrusningen vil et kompetent fagteam med leger og spesialsykepleiere gi pasienten medisinsk behandling, mens bruken av rusmidler gradvis trappes ned. Medisineringen forordnes av klinikkens lege og tilpasses hver pasients behov. Avrusning foregår alltid under tett oppfølging. Når pasienten er klar for det, vil den overføres til ordinær døgnbehandling.

Avrusning lagt opp etter individuelle behov

Hvor lang tid avrusningen pågår over vil variere basert på personen og misbruket. Prosessen med å bli rusfri er individuell og legges derfor opp etter individuelle behov. Under avrusningen vil ikke pasienten behandles sammen med andre pasienter, men likevel hele tiden ha samvær med profesjonelt fagpersonell og andre pasienter som også er under avrusning.

De pasientene som er i stand til det oppfordres også til å delta på turer og aktiviteter i området rundt behandlingssenteret i Tysnes. Å få oppholde seg i naturen kan være til stor hjelp under avrusningen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om avrusning hos Mestringshusene eller annet vedrørende vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Ønsker du behandling hos oss? Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.