Behandlingens varighet

Å bli helt rusfri vil alltid være en omfattende prosess. I Mestringshusene ser vi hvert enkelt menneske og legger opp behandlingen ut ifra den enkeltes behov. Med riktig veiledning og støtte tror vi alle kan mestre et liv uten rus.

Behandlingen vi tilbyr hos Mestringshusene tar utgangspunkt i en holistisk filosofi der vi behandler både kropp, følelser og tanker hos pasientene. Ordinær døgnbehandling varer i omkring 12 uker, men vi er opptatt av å tilpasse behandlingen etter den enkelte pasients behov. Det finnes derfor ikke noe fasitsvar på hvor lang tid det vil ta for en pasient å bli rusfri.

God oppfølging under rusavvenning

Mange pasienter må gjennom en avrusningsfase før de kan gå over på ordinær døgnbehandling. Under avrusningen vil pasientene bo på en egen avdeling, sammen med andre som gjennomgår den samme behandlingen. Her vil de få god omsorg og oppfølging, mens de tar steget mot et medikamentfritt liv. På avrusingsavdelingen er det medisinsk overvåkning døgnet rundt, og erfarent personell vil støtte opp slik at fasen oppleves som trygg og skånsom.

Rusbehandling i flere faser

Hos Mestringshusene bygger vi opp behandlingen vår i flere faser. Når pasientene er ferdige med rusavvenning, går de over til det vi kaller primærfasen eller primærbehandlingen. De vil da følge et opplegg som vanligvis går over 12–14 uker. Opplegget inneholder blant annet individuelle samtaler, gruppeterapi, forelesninger og oppgaver. Her blir også familien og de nærmeste pårørende invitert til deltagelse og veiledning gjennom familien.

Etter primærbehandlingen vil pasientene få tilbud om en fordypet behandling med utgangspunkt i pasientens behov. Her vil vi ta for oss utfordringer knyttet til pasientens psykiske helse og jobbe med traumer og vonde minner, noe mange opplever som sårbart og vanskelig. Samtidig vet vi at dette er en viktig del av behandlingen, og kan garantere at vårt kompetente og solide tverrfaglige team bidrar med støtte hele veien. Mange av våre terapeuter har egenerfaring, enten fra eget misbruk eller som pårørende, noe som gir gode forutsetninger for å forstå hva pasientene går gjennom.

Her kan du lese mer om våre medarbeideres kompetanse og erfaring.

Tilrettelegging for livet etter behandling

Under fordypningsfasen skal pasienten også forberedes på livet utenfor behandlingsinstitusjonen. For å lykkes med å holde seg rusfri når man skal tilbake til samfunnet og stå på egne ben, er det avgjørende med en plan for fremtiden og struktur og orden i livet.

Vår sosionom hjelper pasientene med å få orden på økonomiske og praktiske utfordringer, blant annet gjennom å ta tak i familierelasjoner, eventuell gjeld og inkassokrav, ubetalte regninger og andre forhold. Vi vil også samarbeide med innleggende instanser, pasientens hjemkommune og pasientens lokale NAV-kontakt, for å få på plass alt fra bolig til praksisplass, jobb eller utdannelse. Jo mer stabilitet pasienten møter etter hjemkomst, desto større er sjansen for å holde seg rusfri.

Alle pasienter som skrives ut, vil også få tilbud om ettervern. Dette foregår i form av samlinger på vårt behandlingssted på Tysnes annenhver lørdag. Utover dette anbefaler vi alle utskrevne pasienter å delta i selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA). Slike fellesskap kan gi verdifull støtte og en følelse av å ikke være alene.

Les mer om ettervern hos oss på Tysnes her.

Kontakt oss for mer informasjon

Har du flere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat. Du kan også kontakte oss her for mer informasjon om vårt behandlingstilbud.

Ønsker du eller noen du kjenner å få rusavhengighetsbehandling hos oss på Tysnes? Les mer om fasilitetene ved vårt behandlingssted her og hold deg oppdatert på våre ventetider via nettsidene til Helsenorge.