Behandlingssted for alkoholisme

Foto: Camilla Korsnes

Ruslidelser kan være forårsaket av mange ulike typer rusmidler. En vanlig og alvorlig rusavhengighet som vi behandler hos Mestringshusene, er alkoholavhengighet

Hva kjennetegner alkoholavhengighet?

Hvem som helst kan bli alkoholavhengige, og det kan skje uansett om man er gammel eller ung. Felles for dem som lider av alkoholisme er at det som regel ligger noe annet bak, som resulterer i behovet for å bruke alkohol som rusmiddel. På kort sikt kan man føle seg bedre når man drikker alkohol, men misbruk over lengre tid kan ha dramatiske konsekvenser for liv og helse.

Noen ganger er misbruket av alkohol knyttet til avgrensede situasjoner eller hendelser, mens andre ganger kan det henge sammen med psykiatriske diagnoser eller fysisk sykdom.

Les mer om hva alkoholisme er her.

Utvikling av alkoholisme

Når noen utvikler kronisk alkoholisme, er det en spesifikk progresjon i alkoholinntaket som utarter. Det første kjennetegnet på at det foreligger et problem, er at personen det gjelder ikke klarer å stoppe å drikke når de først begynner.

Et annet kjennetegn kan være at man føler en trang til å fortsette drikkingen dagen etterpå. Det kalles reparasjon og man drikker for å føle seg bedre og å slippe å kjenne abstinenssymptomene. Disse symptomene henger også sammen med at personen reagerer på fraværet av alkohol i kroppen. Progresjonen i avhengigheten fører ofte med seg mange konsekvenser som hukommelsestap, fall og skader, økt eller redusert toleransegrense, blackouts og lignende.

Arv og miljø

Det er en sammenheng mellom utvikling av alkoholmisbruk eller alkoholisme i nære familierelasjoner. Dette kan skyldes arvelige tendenser, men også miljøet personen er vokst opp i. Derfor er det større sjanse for at slektninger av alkoholikere eller alkoholmisbrukere utvikler samme eller andre typer avhengighet.

Les mer: Rusavhengighet i familien.

Hvordan behandler man alkoholavhengighet?

Det viktigste for en vellykket behandling er at misbrukeren erkjenner at han trenger hjelp. Da er det mulig å hjelpe. Men ofte er det den største utfordringen og vi tror det henger sammen med den stigmatisering alkoholisme har, samtidig som alkohol er et lovlig og vanlig rusmiddel. Alkoholmisbruk, på lik linje med annet misbruk, kommer som regel av smertefulle minner, traumer, ensomhet, kroppslige smerter eller sorg. Alkohol og rusmidler er bare symptomer på smerten som ligger bak. Dette er det vi jobber med i alkoholbehandling. En del av behandlingen er en slags sorgbearbeiding. Men erkjennelse må komme først. Da kommer som regel motivasjonen av seg selv.

Er du pårørende? Les mer om hvordan du kan snakke om avhengighet her.

Under vår behandling av alkoholavhengighet eller andre ruslidelser, mottar pasienten oppfølging fra et tverrfaglig personell. De mottar medisinsk behandling når det trengs, og terapi med psykologspesialister og terapeuter både alene og i gruppetimer. Gjennom forelesninger, individuelle oppgaver og samtaleterapi arbeider vi med mennesket bak alkoholavhengigheten. Vi ser våre pasienter først og fremst som medmennesker, ikke som diagnosen deres.

Mestringshusene: behandlingssted for alkoholisme og alkoholmisbruk

Trenger du eller noen nær deg hjelp for alkoholmisbruk? Vi behandler alkoholavhengighet, og møter mennesker på deres premisser uansett situasjon. Hvis du lurer på om vår behandling er det rette valget for deg eller noen du er glad i, ta kontakt med oss her så svarer vi på dine spørsmål.