Dette skjer etter rusbehandlingen

Hva som skjer etter behandlingen hos oss er i stor grad opp til hver enkelt pasient. Uansett skal tiden hos Mestringshusene gi de beste forutsetningene for å leve et godt og rusfritt liv.

Når en pasient skrives ut fra vårt behandlingssted, har den tatt et langt steg på veien mot et rusfritt liv. Samtidig vet vi godt at utfordringene er langt fra over. For at pasientene skal klare å holde seg rusfrie også i møtet med hverdagen, fokuserer vi mye på tiden etterpå under behandlingen her på Tysnes.

Vi hjelper deg med å samle «løse tråder»

For å gjøre overgangen minst mulig når pasienten skal tilbake til hverdagen, er det avgjørende at mest mulig er på plass på forhånd. Jo mer ryddig livet man returnerer til er, desto større er sjansen for at man lykkes med å holde seg rusfri.

I siste fase av behandlingen, det vi kaller fordypningsfasen, vil du få hjelp fra våre sosionomer til å tilrettelegge for livet du skal tilbake til. Vi hjelper deg med å gjennomgå «løse tråder» som utestående regninger, inkassokrav, gjeld, skole, arbeid og problematiske familieforhold. Du vil i denne fasen ha permisjoner for å reise til ditt hjemsted og ivareta en del av oppgavene lokalt.

I samarbeid med kommune og NAV, kan vi også hjelpe deg med å søke bolig, få oversikt over og legge en plan for økonomien. Vi hjelper deg også med å se på muligheter for utdannelse eller en arbeids- eller praksisplass å gå til.

Gode relasjoner er viktig

Ofte har pasientene våre relasjoner som har tatt skade av misbruket deres, og da vil en viktig del av behandlingen være å ta tak i og forsøke å reparere disse. Permisjonen kan være en god mulighet til å jobbe med ødelagte relasjoner.

Hvem du omgås når du kommer hjem, vil ha mye å si for hvordan livet etter behandlingen blir. Det er viktig at du har rusfrie og positive mennesker rundt deg, som kan gi støtte i utfordrende perioder.

Les mer: Hvordan unngå tilbakefall etter rusbehandling

Frivillig oppfølgingsgruppe på Tysnes

Vi anbefaler alle pasienter å fortsette og benytte seg av vårt frivillige oppfølgingstilbud også etter at de har fullført behandlingen hos oss. Vi tilbyr oppfølgingsgruppe en lørdag i måneden ved vårt behandlingssted på Tysnes. Noen deltagere velger da å komme allerede fredag for å delta på den høytidelige fredagsavslutningen, det populære lysmøtet samt måltider og sosialt samvær med nye og gamle kjente. Eventuell overnatting må den besøkende selv organisere.

I tillegg til å delta på våre samlinger, anbefaler vi tidligere pasienter å delta i selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane.

Her kan du lese mer om oppfølgingsgruppe hos Mestringshusene på Tysnes.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om hvordan livet etter behandling vil bli og hvordan vi kan hjelpe til med tilretteleggingen? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Hvis du vil ha informasjon om ventetiden vår kan du holde deg oppdatert via Helsenorge.no sine hjemmesider.