Er jeg en pillemisbruker?

Pillemisbruk er et svært bredt begrep. Dersom misbruket utvikler seg slik at du ikke lenger klarer å la være, vil det være nødvendig med hjelp for å trappe ned. Vi har mange pasienter som opplever at terapi er nyttig for å holde seg borte fra pillene på lengre sikt.

Misbruk er ikke det samme som avhengighet

At du eller noen rundt deg misbruker piller, behøver ikke nødvendigvis å bety at det finnes en avhengighet. Et misbruk kan innebære å ta en smertestillende eller sovemedisin selv om man ikke egentlig har vondt eller behov. Det kan også omfatte både regelmessig og ukontrollert bruk av piller som gir ruslignende effekter.

Samtidig er det slik at mange misbruker piller som har vanedannende egenskaper. Dermed kan det bli vanskelig å slutte, og misbruket kan gå over i en potensielt skadelig avhengighet.

Stadig flere blir avhengig av reseptbelagte legemidler

Det kan være sammensatte grunner til at en person begynner å misbruke piller. Et pillemisbruk kan være lett å skjule, og mange opplever det som enkelt å få tilgang til pillene. Enkelte leger velger å skrive ut resepter på legemidler som skal være søvnfremmende, beroligende eller smertestillende i et forsøk på å behandle symptomer, når fokuset heller kunne vært på å finne de bakenforliggende årsakene til at symptomene oppstår. Dette er med på å bidra til at stadig flere blir avhengige av reseptbelagte legemidler som morfinpreparater eller benzodiazepiner.

Ulike typer misbruk og abstinenser

Vanedannende preparater som Sobril, Rohypnol, Xanor, Valium og Stesolid, er blant pillene aller flest blir avhengig av. Ved forsøk på å slutte med pillene, oppstår ofte tøffere og mer langvarige abstinenser enn ved misbruk av andre rusmidler. Abstinensene kommer ofte i bølger, og det er normalt med en sterk følelse av angst.

Sentralstimulerende stoffer som Ritalin, og illegale varianter som amfetamin og ecstasy kan også misbrukes i pilleform. Bruk av slike stoffer vil gi opprømthet og økt energi samt nedsatt sultfølelse og søvnbehov under pillenes virkningstid. Vanlige abstinenser vil derimot være apati og konsentrasjonsvansker, angst, depresjon, økt søvntrang og insomni, økt appetitt, irritabilitet og muskelsmerter.

Mestringshusene hjelper deg

Ønsker du hjelp for å få kontroll på avhengighet eller pillemisbruk? Dersom du har pasientrett til behandling av rusmiddelproblemer og henvisning til døgnbehandling fra NAV, fastlege eller distriktspsykiatrisk senter kan du få behandling hos oss i Mestringshusene Tysnes.

Vi tilbyr rusavvenning og -behandling med hjelp og støtte fra dyktige terapeuter, der flere har egenerfaring fra pillemisbruk. Behandlingssenteret på Tysnes er nyoppusset og ligger i vakre omgivelser. Hos oss har du med andre ord de beste forutsetninger for å få kontroll på pillemisbruket.

Les mer om vår behandlingsmetode her.

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du vite mer om vårt behandlingstilbud og hvordan vi kan hjelpe deg eller noen du kjenner med å ta kontroll over piller, alkohol eller illegale rusmidler? Ta kontakt på telefon 41 32 29 99 for en uforpliktende prat. Du kan også skrive til oss her, vi er her for å hjelpe deg!

Hold deg også oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Tysnes på nettsidene til Helsenorge.no.