Slik går du frem for å få behandling for et rusproblem

Det er vanskelig å vite hvordan man skal gå frem dersom man tror en selv, et familiemedlem, en venn eller en kollega kan ha et rusmiddelproblem.

Hva kjennetegner rus- eller alkoholavhengighet?

Hva som definerer et høyt forbruk eller et skadelig høyt forbruk eller en avhengighet avhenger av flere faktorer. Det er vanskelig å avdekke et problem både hos seg selv og andre, men det er heldigvis enkelt å få hjelp.

Hvem kan få behandling for avhengighet?

En instans med vurderingskompetanse er de som vurderer om du har rett på behandling eller ikke. For å få en vurdering derfra, må du aller først kontakte fastlegen din. Legen vil deretter gi en henvisning til din lokale helseenhet med vurderingskometanse.

Dersom denne instansen mener du er berettighet til behandling, kan du selv velge ditt behandlingssted. Dette kalles fritt behandlingsvalg, og erstatter det vi tidligere kalte «Fritt sykeshusvalg».

Velg Mestringshusene Tysnes med fritt behandlingsvalg

I Norge har vi fritt behandlingsvalg, som innebærer at du selv kan velge hvor du vil ta i mot behandling. Du står derfor fritt til å velge blant alle offentlige og private behandlingssteder som er godkjent av HELFO eller etter avtale. Dersom du ønsker behandling hos Mestringshusene Tysnes kan du be om dette.
Les mer om fritt behandlingsvalg her.

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen foregår hos oss, inkludert avrusning og ettervern.

Kontakt oss

Har du spørsmål om hvordan du skal gå frem for å få behandling hos oss? Kontakt oss gjerne her for en hyggelig og uforpliktende samtale, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.