Vår filosofi: En holistisk grunnfilosofi

Mestringshusene tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og har en holistisk grunnfilosofi

Vi ser ikke bare ruspersonligheten

Vår filosofi går ut på at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av fortiden deres. Vi behandler alle mennesker med verdighet og respet. Vi har en iboende tro på at alle mennesker uavhengig av fortid kan bli rusfrie og oppnå et godt, sunt og meningsfylt liv for seg selv og sine relasjoner.

Mennesker er ikke avhengigheten eller handlingene sine

Når et av menneskets livsområder påvirkes, påvirkes hele mennesket. Derfor ser vi på hvert enkelt menneske som et helt menneske, og ikke på sykdommen eller hva de har gjort.

Alkohol, medikamenter og illegale rusmidler er avhengighetsskapende rusmidler. Avhengighet er en sykdom som rammer på tvers av alder, sosial rang, utdanning, økonomi og kjønn.

Mestringshusene er godkjent av HELFO for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), både for avrusing og døgnbehandling samt rus- og samtidige psykiske lidelser (ROP) gjennom ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). Les mer om ordningen her. Vi tilbyr et sømløst og helhetlig behandlingsopplegg som også involverer familien.
Vi ser hver enkelt for det de er, ikke for hva de har gjort.