For pasienter

Har du en ruslidelse og trenger hjelp? Vi tilbyr profesjonell rusbehandling og gir deg hjelpen du trenger for å bli rus- og medikamentfri.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Hos Mestringshusene behandler vi pasienter med ruslidelser, enten det er snakk om en avhengighet knyttet til legale eller illegale rusmidler. Vi er godkjent av HELFO for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og behandling av samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP).

Behandlingen foregår på vår døgnklinikk på Tysnes i Vestland fylke. Her tilbyr vi medisinsk avrusning og døgnbehandling. Klinikken er nyåpnet i 2021, men Mestringshusene har flere års erfaring med behandling av ruslidelser ved vårt behandlingssted på Bolkesjø i Telemark. Flere av våre ansatte har egenerfaring fra rusmiljøer, enten fra eget misbruk eller som pårørende. Dette gir oss en unik forståelse for hva pasientene våre går gjennom, samtidig som vi naturligvis har et fokus på den faglige kompetansen og videreutdanning av våre ansatte.

Les mer om å behandles for rusproblemer på Tysnes her.

Vi behandler hele mennesket

Hos Mestringshusene er behandlingen basert på en holistisk grunnfilosofi, der vi behandler hele mennesket og fokuserer på å finne bakgrunnen for misbruket. Bearbeiding av traumer og vonde følelser er en viktig del av behandlingen. Vi har en grunnleggende tro på at med riktig behandling, støtte og hjelp kan alle som har en avhengighetslidelse bli helt rus- og medikamentfrie. Les mer om vår behandlingsmodell her.

Videre er vi opptatt av å se pasientene våre for den de er, og ikke for valg de har tatt eller sykdommen de lider av. Gjennom tillit og respekt ønsker vi å gi pasientene troen på seg selv og at de vil lykkes med å kvitte seg med rusen.

Hvordan få behandling?

Dersom du, eller noen du kjenner, ønsker behandling for en avhengighetssykdom, må du først ta kontakt med din fastlege. Her vil du få henvisning videre til lokal helseenhet som vil vurdere om du har rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pasientrettigheter gir deg rett til behandling ved ønsket institusjon, i henhold til ordningen om fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

I Norge har vi det som kalles fritt behandlingsvalg. Det innebærer at alle pasienter som har fått pasientrettigheter fra sitt lokale helseforetak, har rett til å velge selv hvor de skal behandles for sitt rusproblem. Mestringshusene er en del av denne ordningen. Ønsker du å få behandling ved vårt behandlingssted på Tysnes gir du beskjed om dette til henvisende eller vurderende instans.

Les mer om din rett til fritt behandlingsvalg her.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til vårt behandlingstilbud eller hva vi kan tilby våre pasienter ved vårt behandlingssted på Tysnes? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss her for en hyggelig og uforpliktende prat.

På nettsiden til Helsenorge kan du holde deg oppdatert på ventetid på både avrusning og døgnbehandling.