Hva innebærer forbedret pasientrett?

Forbedret pasientrett gir deg som pasient retten til selv å velge hvor du skal behandles for din ruslidelse. Dette er en videreføring av det som tidligere het «fritt sykehusvalg». I dag kalles denne pasientrettigheten vanligvis for fritt behandlingsvalg.

Slik får du forbedret pasientrett

Ønsker du profesjonell behandling for et avhengighetsproblem? For å kunne benytte deg av den forbedrede pasientretten, må du først kontakte fastlegen din, NAV eller distriktspsykiatrisk senter for å få en henvisning til ditt lokale helseforetak. Blir du vurdert som berettiget til behandling står du fritt til å velge behandlingssted selv.

Les mer om ordningen for fritt behandlingsvalg her.

Behandling hos Mestringshusene

Mestringshusene behandler pasienter med alkohol-, medikament- eller narkotikaavhengighet. Vi er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP). Behandling for ruslidelser innebærer omfattende kartlegging av hvilke verktøy som kan hjelpe akkurat deg med å bli rusfri. Som pasient har du en lovfestet rett til en individuell behandlingsplan, utarbeidet på bakgrunn av dine behov. Hos Mestringshusene har vi fokus på å se personen bak avhengigheten og en grunnleggende tro på at alle kan klare å vende tilbake til et rusfritt liv.

Hjelp med avrusning og primærbehandling

Behandlingen hos Mestringshusene vil for de fleste starte med en avrusningsfase, hvor pasientene bor på en egen avdeling og får hjelp med å klare overgangen til et medikamentfritt liv. Etter avrusning overføres pasientene til ordinær døgnbehandling og begynner på fasen vi kaller primærbehandling.

I primærbehandlingen jobber vi tverrfaglig med å få kontroll på avhengigheten, med verktøy som samtaleterapi, gruppeterapi, individuelle oppgaver og forelesninger. Det vil også bli avholdt familieuke, hvor de nærmeste blir invitert til å tilbringe en uke hos oss. Her vil de få en bedre innsikt i behandlingen til pasienten, men også hjelp til å takle utfordringer i egne liv som følge av rusavhengigheten til en de står nære. 

Les mer om pårørendeveiledning hos Mestringshusene her.

Kompetent personale med egenerfaring fra rusbehandling

Etter omtrent 12 uker med primærbehandling, vil pasienter med behov for det få tilbud om fordypet behandling. I denne fasen jobber vi spesielt med å takle dypere utfordringer knyttet til pasientens psykiske helse. Vi bearbeider traumer og tunge, destruktive følelser som skam, skyld og sorg. Målet er å la pasienten komme over følelser og opplevelser som kan ha vært blant drivkreftene bak misbruket.

Fordypningsfasen vil være tung og sårbar for mange. Derfor har vi et kompetent og solid team som hele tiden bidrar med verdifull veiledning og støtte. Flere av våre fagpersoner har egenerfaring fra lignende behandling, noe mange av pasientene våre finner trygghet i. Vi har en unik forståelse for hva pasientene våre går gjennom, og hvilke følelser de kjenner på underveis i behandlingen.

Forberedelser og ettervern

Mot slutten av fordypningsfasen ønsker vi å forberede pasientene våre på livet som venter etter endt behandling. Vi hjelper til med å få struktur og orden på praktiske og sosiale utfordringer. Det kan for eksempel være gjeldsproblematikk, soning av dommer, bolig, studier, familierelasjoner og mye annet. Pasientene vil også få mulighet til å ta permisjon for å reise hjem og ta seg av nødvendige forhold.

Noen praktiske forhold kan vi hjelpe til med å håndtere, mens andre, for eksempel ødelagte relasjoner som følge av rusmisbruk, må pasienten ta tak i selv. Vi kommer uansett til å bistå med støtte og oppmuntring. 

Hos Mestringshusene er vi opptatt av ettervern av våre pasienter, for å hjelpe dem med å holde seg rusfrie også etter at de forlater behandlingsstedet vårt på Tysnes. Derfor arrangerer vi ettervernssamlinger to ganger i måneden. Vil du vite mer om vårt ettervern kan du lese mer her.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no.