I Norge har vi det som kalles fritt behandlingsvalg. Dette er en forbedret pasientrettighet som innebærer at pasienter med en henvisning står fritt til å velge selv hvor de skal behandles. Henvisningen kan komme fra lege, NAV eller DPS til lokal vurderingsenhet, som regel ditt lokale helseforetak.

Pasienter med pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder i Norge, samt private klinikker med egen avtale eller som er godkjent av Helfo.

Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det betyr at alle pasienter med pasientrettighet som ønsker det, har rett på en behandlingsplass hos oss.

Ønsker du hjelp fra oss, er du velkommen til å ringe oss når som helst.

Vi behandler alkohol-, medikament- og narkotikaavhengighet

Mestringshusene Tysnes ligger i Vestland fylke og tilbyr behandling for alkohol-, medikament- og narkotikaavhengighet. I tillegg til å være godkjent for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) er vi også godkjent for ROP – Rusmisbruk og Psykisk lidelse. Vi benytter en holistisk filosofi som grunnlag for rusbehandlingen vår.

På behandlingssenteret i Tysnes har vi et tverrfaglig team bestående av blant annet leger, psykologer, spesialsykepleiere, sosionomer og miljøarbeidere. Vi har også alkohol- og rusterapeuter med egenerfaring fra avhengighetslidelser. Våre fagpersoner hjelper deg på veien mot et rusfritt liv, og kan bistå med å bearbeide sorg, kriminelle tankemønstre og traumer.

Få kontroll over ditt alkohol- eller rusproblem

At du har funnet frem hit til våre nettsider, betyr at det første steget mot et rusfritt liv allerede er tatt. Nå ønsker vi å hjelpe deg videre.

Slik går du frem for å velge behandling ved Mestringshusene:

  1. Få henvisning fra din fastlege eller NAV til lokalt helseforetak.
  2. Din lokale helseenhet vurderer om du har pasientrettigheter og rett til døgnbehandling.
  3. Dersom du får rett til Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling kan du velge fritt hvor du vil behandles.
  4. Informer henvisende eller vurderende instans om at du ønsker behandling hos Mestringshusene.

Dersom du gis pasientrettighet til behandlingen for avhengighet av alkohol-, medikamenter eller narkotika vil din behandling dekkes av det offentlige. Har du helseforsikring må forsikringsselskapet ta kontakt med oss.

Du har rett til å takke nei til mottatt behandlingstilbud

Vi anbefaler alltid at du så tidlig som mulig gir beskjed til rett instans om hvor du ønsker å behandles. Dette vil redusere tiden før du kan komme i gang med behandling og fortsette på veien mot et liv uten rus.

Dersom du er tildelt en behandlingsplass du ikke er fornøyd med, er det viktig å være klar over at fritt behandlingsvalg gir deg rett til å takke nei til tilbudet du har mottatt. Da gir du beskjed til vurderingsinstans om hvor du heller ønsker å behandles.

Dersom vurderingsenheten ikke gir deg pasientrettigheter til behandling kan du klage direkte til enheten. Du kan også kreve at henvisningen blir sendt annet helseforetak til vurdering.

Kort ventetid for behandling hos Mestringshusene

Mestringshusene Tysnes ligger idyllisk til i vestlandsk natur. Alle pasienter får enerom med toalett og dusj, og vi har flotte fellesarealer til pasientenes disposisjon. Vi tror at omgivelsene har mye å si for at behandlingen skal fungere optimalt. Derfor legger sørger vi for at alt ligger til rette for at du skal få et godt opphold.

Helsenorge.no kan du se oppdaterte ventetider på både avrusning og døgnbehandling. Mestringshusene Tysnes har kort ventetid.

Kontakt Mestringshusene hvis det er noe du lurer på

Mestringshusene tilbyr hjelp, støtte og veiledning til personer som sliter med avhengighet, men også til pårørende som lider under avhengigheten til en som står dem nær. Trenger du noen å prate med, har spørsmål eller lurer på hvordan du går frem hvis du ønsker å finne ut av om noen du kjenner har et problem? Ring oss på 41 32 29 99.

Se hvordan du går frem for å velge fritt behandlingssted: