Gestaltterapi som en del av rusbehandlingen

Den tverrfaglige behandlingen av ruslidelser hos Mestringshusene foregår over fire faser: Avrusning, primærfasen, den fordypende fasen og ettervernet. I den tredje og fordypende fasen bruker vi gestaltterapi i behandlingen.

Ordet «gestalt» er tysk og kan oversettes med et meningsfylt hele eller et komplett mønster.

Gestaltterapi i behandlingens avsluttende fase

I behandlingens tredje fase tar vi for oss utfordringer knyttet til pasientens følelsesmessige utfordringer, og jobber mye med å bearbeide sorg, skam og smertefulle minner og erfaringer. Her benytter vi gestaltterapi i stor grad, som er den terapiformen vi ser fungerer bedre enn noe annet.

Gestaltterapi er en terapiform som legger vekt på menneskets evner og muligheter, fremfor sykdom og mangler. Innenfor gestaltterapi ser man på mennesket som en helhet, en sammenheng mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk.

Det finnes flere ulike metoder innen gestaltterapi for å bevisstgjøre mennesker på egne reaksjoner, følelser og handlinger – som gjør at man tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine egne valg.

Disse bevisstgjøringene skapes gjennom blant annet samtale, eksperimenter og rollespill.

Metodene fungerer godt for å bearbeide uferdige opplevelser, såkalte uavsluttede gestalter, og kriser – noe som ofte er svært viktig i fordypet behandling.

Også i denne fasen av behandlingsforløpet utøves det tverrfaglighet, noe som betyr oppfølging av gestaltterapeuter, psykologspesialister, miljøarbeidere, sosionom, sykepleier og lege eller psykiater.

Du får hjelp til å skape et liv på utsiden

Sentralt i fordypningsfasen er forberedelsen for livet på utsiden. For å kunne lykkes med å leve rusfri, er det viktig at du har en plan for fremtiden og et sted å komme til.

Vår sosionom hjelper deg med å få oversikt over, og forutsigbarhet i, økonomien og andre praktiske utfordringer som eventuell gjeld, inkassokrav og andre forhold.

Samarbeid med kommune og NAV

Vår sosionom samarbeider med deg, din fastlege, kommune og NAV-kontakt for å skape oversiktlige og trygge rammer rundt ditt liv. Du trenger et sted å bo og noe å fylle dagene dine med. Det kan være alt fra studieplass til jobb eller en praksisplass. Jo mer stabilitet du møter på utsiden, jo større er sjansen for at du skal kunne holde deg rusfri.

Det er også viktig å nevne at mange av pasientene hos Mestringshusene har alle disse forutsetningene på plass allerede. Noen har klart å opprettholde “hus og heim" på tross av et langvarig misbruk.

Er du klar for å ta steget mot et rusfritt liv?

Mestringshusene Tysnes er godkjent for fritt behandlingsvalg, og du kan derfor ønske deg til oss om du vil behandles her. Les mer om hvordan du starter prosessen mot et rusfritt liv, og ring oss om du trenger noen å snakke med underveis! Du når oss på 41 32 29 99.