Hvordan vet jeg at jeg har et problem?

Er du usikker på om du har et problem med illegale rusmidler, medikamenter eller alkohol? Det viktigste du kan gjøre er å være ærlig mot deg selv og erkjenne det dersom du ikke lenger har kontroll over eget misbruk.

Det finnes mange tester du kan ta for å få en bedre forståelse for om ditt inntak har utviklet seg til en avhengighet. Helt sentralt er det uansett at du er åpen for å innrømme at situasjonen kan være ute av kontroll. Ærlighet og åpenhet er helt grunnleggende verdier når det kommer til å endre egen livssituasjon.

Hva er en ruslidelse?

Kort forklart kan man si at en person har en ruslidelse dersom misbruket får negative og destruktive konsekvenser for personens livssituasjon og livsførsel, eller har negativ innvirkning på menneskene rundt. Diagnosesystemet ICD-10 skiller mellom avhengighet, misbruk og skadelig bruk av rusmidler. Alle disse diagnosene regnes inn under samlebegrepet ruslidelse. Rusmiddelet det er snakk om kan være både alkohol og legale eller illegale medikamenter.

Kjennetegn på misbruk og skadelig bruk

Rusmisbruk kjennetegnes ved at personen

  • ikke lenger evner å utføre sine plikter knyttet til arbeid, skole og hjem
  • fortsetter bruken på tross av at man er klar over at det medfører risiko for fysisk skade
  • har problemer med politi og/eller rettsvesen som følge av bruk av psykoaktive substanser
  • fortsetter bruken på tross av at det fører til tilbakevendende sosiale og relasjonelle problemer

Skadelig bruk av rusmiddel kjennetegnes ved at personens bruk gir fysiske eller psykiske helseskader. Dette trenger ikke nødvendigvis være knyttet til avhengighet.

Kjennetegn på avhengighet

Når en person har utviklet en avhengighet, vil den i de aller fleste tilfeller ha behov for hjelp med å stanse inntaket. I følge diagnosesystemet ICD-10 kjennetegnes avhengighet ved at personen har

  • sterk eller tvangsmessig lyst til å innta stoffet
  • mangel på kontroll
  • abstinenser
  • stadig høyere toleranse for rusmiddelet
  • manglende interesse for andre deler av livet enn det som har å gjøre med rusen
  • fortsatt inntak av rusmiddelet på tross av at det har store negative innvirkninger på helse og det sosiale livet

Vi kan hjelpe deg med å få kontroll på ruslidelsen

Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP). På vårt behandlingssted på Tysnes hjelper vi deg med å få kontroll på ruslidelsen og å klare å vende tilbake til et rusfritt liv.

Her kan du lese om hva du kan forvente av rusbehandling hos Mestringshusene.

Kontakt oss

Lurer du på om du har et rusmiddelproblem eller ønsker hjelp med å komme i gang med behandling. Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så svarer vi på alt du lurer på. Du kan også kontakte oss her for mer informasjon.

Ønsker du behandling hos oss på Tysnes? Hold deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider og lese mer om hvordan du går frem for å få plass hos Mestringshusene her.