Hva er alkoholisme?

Alkoholisme er en betegnelse som brukes når noen har et usunt eller overdrevent inntak av alkohol. Dette kan innebære at personen drikker langt oftere enn det som er normalt, og at mengdene personen inntar er så store at det gir oppførsel som får konsekvenser for en selv og familien for øvrig.

Ukontrollert eller skadelig alkoholinntak

Alkoholisme kan knyttes til et ukontrollert alkoholinntak, enten ved at man ikke klarer å stoppe og drikke når man først har begynt eller ved at man sjelden klarer å si nei til alkohol, selv når man ikke egentlig ønsker å drikke. Det vil også kunne dreie seg om alkoholisme dersom personens alkoholinntak går utover fysisk eller psykisk helse.

Årsaker til misbruk

Det kan være flere årsaker til at en person utvikler alkoholisme, og ofte er årsaken sammensatt. Av de som utvikler alkoholisme, er likevel en av fem i noen grad arvelig eller sosialt disponert for alkoholmisbruk. Det er også mye som tyder på at barn som vokser opp med foreldre som misbruker alkohol eller rus, har økt risiko for selv å utvikle en avhengighet. Jo mer et barn eksponeres for alkohol i hjemmet, desto større er sannsynligheten for at barnet senere blir alkoholbruker eller -misbruker, ifølge NHI.

Personer som opplever traumer eller har en utfordrende livssituasjon, har også større sjanse for å utvikle en alkoholavhengighet. Mulige utløsende faktorer kan være vold, seksuelle overgrep, sorg, separasjon og skilsmisse eller forhold knyttet til økonomi og tap av arbeid. Disse personene bruker som regel alkohol som et middel for å rømme fra eget liv og utfordringene de står overfor.

Symptomer på overdrevent alkoholinntak

Alkoholisme er en sykdom som mange klarer å skjule relativt godt i lengre perioder. Fordi kroppen har en evne til å tilpasse seg økende alkoholmengder, kan det være vanskelig å oppdage at en person har et problematisk inntak. Misbruket kan skjules eller benektes overfor helsepersonell. Ofte vil også familiemedlemmer ha en tendens til å benekte eller bagatellisere alkoholbruken til sine nærmeste og dermed bidra til at misbruket får fortsette.

I en tidlig fase av alkoholisme vil symptomene være personavhengige og varierende. Vanlige kjennetegn kan være at vedkommende

  • er oftere beruset enn normalt
  • nekter for å ha et drikkeproblem
  • har økende fravær fra jobb eller skole
  • forårsaker konflikter internt i familien
  • går ned eller opp i vekt uten andre naturlige årsaker
  • opplever økt angst, irritabilitet og søvnvansker
  • faller hyppig og pådrar seg blåmerker og småskader
  • opplever uhell eller kollisjoner i trafikken

Når misbruket har pågått over lang tid, vil imidlertid symptomene bli mer fremtredende. Det vil da bli lettere å oppdage, både får den avhengige selv og personer tett knyttet til vedkommende. Barn av alkoholmisbrukere vil kunne utvikle atferdsproblemer og angst eller humørsvingninger.

Konsekvenser av alkoholisme

For misbrukeren selv vil overdrevent alkoholinntak kunne gi fysiske symptomer som leversykdom, nerveskader og blodmangel, noe som krever oppfølging. Det kan imidlertid være utfordrende for personen å fullføre behandlingen han eller hun behøver. Psykiske reaksjoner som depresjoner, skamfølelse og selvmordstanker er heller ikke uvanlig blant alkoholikere.

Ofte vil alkoholproblemet også kunne føre til tap av venner, kjæreste eller ektefelle, ødelagte relasjoner til egne barn, samt tap av jobb. Dette er fordi alt fokus ligger på å opprettholde og skjule eget misbruk, i den grad at det går ut over andre ansvarsområder og relasjoner.

Slik søker du behandling

Alle som ønsker det kan få behandling for sitt avhengighetsproblem hos Mestringshusene på Tysnes. Vi er en del av ordningen for fritt behandlingsvalg, slik at alle med pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer og henvisning til døgnbehandling av henvisende instans kan velge å behandles hos oss. Gi beskjed til henvisende eller vurderende instans, så blir henvisningen din vurdert av inntaksteamet hos Mestringshusene.

Les mer om vår behandlingsmetode her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du eller noen du kjenner et problematisk forhold til alkohol? Mestringshusene behandler avhengighet og samtidige psykiske lidelser. Ta kontakt for en uforpliktende prat, vi er her for å hjelpe deg. Du finner vår kontaktinformasjon her. Du kan også nå oss på telefon 41 32 29 99.

Husk at du hele tiden kan holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Tysnes. Få oppdatert informasjon om ventetid hos oss på Helsenorge.no sine nettsider.