Hva er avholdsspesifikk støtte?

For personer med rusproblemer er det første og viktigste steget et ønske om å bli rusfri. Viljestyrke er likevel dessverre ikke nok til å lykkes, eller nok til å holde seg rusfri over lengre perioder.

Hos Mestringshusene Tysnes får du derfor avholdsspesifikk støtte gjennom et profesjonelt utviklet program som tar tak i rusproblemene fra dybden, og forbereder deg på hverdagen etter behandlingen er ferdig.

Mestringshusene tilrettelegger etter dine behov

Mestringshusene er en døgnbehandlingsklinikk under spesialhelsetjenesten. Vi er godkjent for TSB – tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer. Tverrfaglig behandling betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.

Vi behandler rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser

Vi behandler også rusmiddelavhengighet og samtidige psykiske lidelser, også kjent under forkortelsen ROP.
Har du valgt profesjonell behandling og fått plass hos Mestringshusene, er det sannsynlig at oppholdet starter med en avrusningsperiode. Dette foregår på en egen avdeling med medisinsk faglig oppfølging og varigheten avhenger av hva du, lege og psykolog blir enige om.
Her kan du lese mer om fritt behandlingsvalg og hvordan du går frem for å velge Mestringshusene som ditt behandlingssted.

Strukturert behandling for varig resultat

Etter avrusningen starter primærbehandlingen. Her skal grunnlaget for et varig rusfritt liv legges. Gjennom et strukturert program, basert på et holistisk menneskesyn, benytter vi blant annet samtale- og gruppeterapi, individuelle oppgaver og forelesninger. Vi arrangerer også familieuke, hvor pasientens nærmeste pårørende er med på øke sin kompetanse rundt rusavhengighet og får verdifull veiledning, også dette gjennom et strukturert program som varer fra mandag til fredag.

Etter primærfasen starter den fordypede behandlingen. Denne fasen tilpasses hver pasients unike behov. Her tar vi særlig tak i psykisk helse, traumer og konsekvenser av et langvarig misbruk. I fordypet behandling retter vi dessuten blikket mot hvilke utfordringer som venter etter endt behandling. Hvordan ligger det an med økonomi, jobb, skole eller bolig? Vår sosionom hjelper deg med planlegging og løsning av slike praktiske utfordringer.
Vil du har flere detaljer om behandlingen og våre fasiliteter? Da kan du lese mer her.

Trygg overgang etter behandling med ettervern

Alle pasienter får tilbud om ettervern. Mestringshusene arrangerer ettervernsamlinger to lørdager i måneden.
Vi anbefaler også alle våre pasienter å oppsøke selvhjelpsgrupper i nærheten av sitt hjemsted etter endt behandling. Det kan for eksempel være Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA). Slike grupper finnes i de fleste byer og større tettsteder i Norge.
Les mer om Mestringshusenes ettervern her.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du flere spørsmål om Mestringshusene Tysnes eller vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.
Husk at du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no.