Hva er mine pasientrettigheter?

Er du rusavhengig og ønsker profesjonell hjelp? Hos Mestringshusene Tysnes får du den veiledningen du trenger for å bli rus- og medikamentfri. Vårt behandlingssted på Tysnes inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg – det betyr at du har rett til å velge at du skal behandles hos oss.

Du velger hvor du skal behandles

For å kunne benytte deg av fritt behandlingsvalg må du først kvalifisere til pasientrettigheter. Dette får du via fastlegen din, som henviser deg til spesialhelsetjenesten. Når du har fått pasientrettigheter kan du velge mellom alle behandlingssteder i Norge, både private og offentlige. Nederst i artikkelen kan du se en video av hvordan du går frem for å velge ditt behandlingssted.

Individuell behandlingsplan

I tillegg til pasientrett og fritt behandlingsvalg, har du som pasient rett til en individuell behandlingsplan. Lovfestet i pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 2.5, heter det at «pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.»
Det betyr at alle har en lovfestet rett til en målrettet behandlingsplan, som sikrer tilrettelagt rehabilitering med utgangspunkt i pasientens egne behov. En individuell behandlingsplan skal også sikre pasienten riktig oppfølging, dersom det vurderes at pasienten har oppfølgingsbehov etter utskrivelse.

Like valgmuligheter og gode forløp

Fra og med 1. januar 2019 innføres også gradvis en nasjonal satsing kalt pakkeforløp. Innenfor rusbehandling skal pakkeforløpene sørge for at alle pasienter tilbys gode behandlingstilbud uavhengig av hvor de bor.
Pakkeforløpene skal også sikre mer forutsigbarhet i utredning og behandling, og at pasienten mottar all relevant informasjon om sine rettigheter og valgmuligheter. Målet er at pakkeforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning, bedre samhandling og bedre ivaretakelse av fysisk helse og individuelle levevaner.
Vil du vite mer om pakkeforløpet for rusbehandling kan du lese mer her.

Behandling etter en holistisk grunnfilosofi

Mestringshusene stiller på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten og er godkjente for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP).
Vår behandlingsmetode bygger på en holistisk grunnfilosofi, og vi tror på kraften i alle mennesker. Vi tror at absolutt alle kan bli rusfrie med rette verktøy og under de rette forutsetningene.

Mange kan også ha behov for en avrusningsperiode av individuell varighet først. Dette foregår på en egen avdeling, hvor dyktige fagteam med spesialsykepleiere, lege og psykolog er tilgjengelig døgnet rundt.

Fokus på psykisk helse og ettervern

Når pasienten vurderes som klar, overføres han eller hun fra avrusingsavdelingen til primærbehandling. Opplegget i denne fasen er fordelt på 12 uker, og inneholder blant annet gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver.
Etter dette følger det vi kaller fordypet behandling. Dette tilbys dersom pasienten har behov for ytterligere hjelp, for eksempel knyttet til psykisk helse, traumer eller praktiske utfordringer som venter etter utskrivelse. Når pasienten er skrevet ut tilbyr vi frivillige ettervernsamlinger to ganger i måneden.
Les mer om Mestringshusene og vårt behandlingstilbud her.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du flere spørsmål om pasientrettigheter, Mestringshusene Tysnes eller vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss via e-post eller vår Facebook-side for mer informasjon.
Husk at du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine nettsider.