Hva er rusavhengighet?

Begrepet rusavhengighet dekker både avhengigheten til alkohol, legale rusmidler og illegale rusmidler.

En avhengighet til et rusmiddel kjennetegnes ved:

  • mangel på kontroll
  • sterk eller tvangsmessig lyst til å innta stoffet
  • abstinenser
  • fortsatt inntak selv om det har negative innvirkninger på eget liv og helse

Fysiske eller psykiske årsaker til rusavhengighet

Rusavhengighet kan være både psykisk og fysisk eller begge deler. Når rusavhengigheten er fysisk vil den avhengige oppleve fysiske smerter i form av abstinenser når man holder seg borte fra rusmiddelet. Dersom avhengigheten er psykisk kan man føle at rusen er sterkere enn altannet, og at det er helt umulig å holde seg unna rusmiddelet fordi det er det eneste man har lyst til. Som regel vil en rusavhengighet være en kombinasjon av begge to. Selv om den fysiske avhengigheten forsvinner, vil sannsynligvis den psykiske avhengigheten sitte i lenger. Tror du at du er avhengig av et rusmiddel? Les mer om hva som kjennetegner avhengighet her.

Avhengighet fjerner ikke fri vilje, men gjør det vanskelig å velge rett

Det har vært vanlig å tenke på en person med rusproblemer som en person uten fri vilje. Dette stemmer ikke. Et rusmiddel eller en avhengighet fratar ikke et individ muligheten til å tenke eller handle av fri vilje, men det gjør det vanskeligere å velge andre alternativer foran rusen. Individet vet at rusmiddelet ikke er bra for helsen og ikke skaper positive ting i livet, men klarer likevel ikke styre impulsene og velger å ruse seg igjen og igjen.

Rusavhengighet er individuell

Selv om det er mulig å peke på noen vanlige årsaker til, og virkninger av, rusavhengighet, betyr ikke det at lidelsen arter seg likt hos alle rusavhengige. Det er viktig å huske på at det i en gruppe med rusavhengige alltid vil være like mange variasjoner som det vil være i hvilken som helst annen gruppe av mennesker.
Lurer du på om noen du er glad i ruser seg? Les mer om symptomene på rusavhengighet her.

Avhengighet behandles over tid

Avhengighet er mangesidig og sammensatt, og må derfor behandles deretter. I mange tilfeller starter behandling av rusavhengighet med avrusning. Under avrusningen vil den avhengige oppleve abstinenser som gradvis opphører. Når abstinensperioden er over vil pasienten ha en lavere toleranse for rusmiddelet og den fysiske avhengigheten vil være sterkt redusert. Det betyr samtidig ikke at man er ferdig behandlet. Motivasjonen, lysten og trangen til å ruse seg, altså den psykiske avhengigheten, vil fortsatt henge igjen. Derfor er det viktig å fortsette med individuell terapi og gruppeterapi etter avrusning.

Vi tror alle kan bli rusfrie, også fra substituttmedikamenter

Hos Mestringshusene tror vi at alle mennesker kan leve gode, rusfrie liv uten abstinenser og uten behov for å ruse seg. Dette krever tid, tålmodighet og ofte mye støtte fra støtteapparat. Derfor mener vi at rusavhengighet bør behandles på en måte hvor samtaler, gruppeterapi, selvhjelpsgrupper og det å være ærlig med seg selv og andre er sentrale verdier.
Les mer om behandling med utgangspunkt i en holistisk grunnfilosofi her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål til hva rusavhengighet er? Eller lurer du på om noen du kjenner har en ruslidelse. Ikke nøl med å kontakte oss, vi svarer gjerne på dine spørsmål. Du kan nå oss på telefon 41 32 29 99 via e-post eller vårt kontaktskjema.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Tysnes. Du finner oppdatert informasjon på Helsenorge.no.