Hva er viktig når jeg skal velge behandlingssted?

Har du utviklet en avhengighet til alkohol, piller eller illegale rusmidler, er det lurt å søke profesjonell behandling. Å starte et rusfritt liv er en omfattende prosess, og derfor er det lurt å gjøre seg opp noen tanker rundt hva slags behandling man ønsker, og hvor man ønsker at behandlingen skal foregå.

Starten på et rusfritt liv

I Norge har vi fritt behandlingsvalg og du kan selv bestemme hvor du skal motta behandling. Starten på et rusfritt liv starter hos fastlegen. Herfra blir du henvist videre til ditt lokale helseforetak som vurderer om du er kvalifisert for pasientrettigheter. Når du har fått pasientrettigheter kan du velge mellom alle offentlige behandlingssteder, private med avtale eller private som er godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg. Skulle vurderingsenheten nekte deg pasientrettigheter til behandling, kan du klage direkte til enheten eller kreve at henvisningen blir sendt til et annet helseforetak for vurdering.
På nettsidene til Helsenorge finner du en oversikt over alle behandlingssteder og informasjon om hvor lang ventetid det er på hvert enkelt behandlingssted.

Hvorfor bør jeg velge Mestringshusene Tysnes?

Mestringshusene på Tysnes i Tysnes kommune er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Du har  krav på å få behandlingsplass hos oss om du ønsker det og har rett til behandling. Vi tilbyr behandling for alkohol-, narkotika- og medikamentavhengighet. Mestringshusene er i tillegg godkjent for behandling av samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (ROP).
Vår behandling består av avrusning, primærbehandling og fordypet behandling og varer fra tre måneder til ett år. Vi jobber etter en holistisk grunnfilosofi, og tror på kraften i hvert enkelt menneske. Vi tror at alle mennesker kan bli rusfrie under rette forutsetninger og med de rette verktøyene.

Tverrfaglig team

Vårt tverrfaglige team består av blant annet leger, psykologer, psykiatere, spesialsykepleiere, sosionomer, avhengighetsterapeuter og miljøarbeidere. Mange av våre behandlere og miljøarbeidere har selv egenerfaring og gjennom behandling og ettervern har de lykkes med å bli varig rusfrie. Vi har også fagpersoner som kan bistå med å bearbeide sorg, kriminelle tankemønstre og traumer som følge av for eksempel vold og seksuelle overgrep.
Mer informasjon om vårt behandlingstilbud finner du her.

Vi følger deg hele veien

Mestringshusene har kort ventetid, og kan by på trivelige og innbydende fasiliteter. Alle pasienter får enerom med privat bad. Vi er lokalisert i naturskjønne omgivelser med gode turmuligheter på den idylliske Tysnesøya.
Velger du behandling hos oss følger vi deg opp hele veien i et strukturert og intensivt behandlingsforløp. Gjennom behandlingsforløpet hjelper vår sosionom deg med mange praktiske oppgaver for å forberede livet etter behandlingen. Etter fullført behandling inviterer vi deg til ettervernsamlinger to lørdager i måneden.
Les mer om vårt ettervernstilbud her.  

Kontakt Mestringshusene dersom du er usikker

Enten du trenger noen å prate med, har spørsmål, er en pårørende eller ønsker å finne ut av om noen du kjenner har et problem, kan du ringe oss på 41 32 29 99 eller kontakte oss via våre nettsider.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Tysnes. Få oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine hjemmesider.