Hva vil det si å være avhengig av illegale rusmidler?

Inntar du stoffer som cannabis, heroin, kokain, amfetamin, MDMA eller ecstasy, er sjansen for at du har et avhengighetsproblem til stede.

De nevnte stoffene er bare noen eksempler på illegale rusmidler. Det finnes i tillegg en rekke syntetiske rusmidler, og det kommer stadig nye på markedet. Dette er stoffer som er strengt ulovlig å både kjøpe og selge, og man bryter loven hver gang man får tak i et slikt stoff.

Illegale rusmidler er ikke bare ulovlige, men de er også både svært vanedannende og veldig skadelige å innta – også i små mengder. Mange som eksperimenterer med illegale rusmidler blir avhengige, og opplever en negativ helsemessig påvirkning.

Tegn på rusavhengighet

Det finnes flere overordnede og generelle tegn som de fleste med en ruslidelse vil kjenne seg igjen i. I følge diagnosesystemet ICD-10 kjennetegnes avhengighet først og fremst ved at personen har en sterk eller følelsesmessig lyst til å innta den foretrukne substansen. Sterk avhengighet kommer også til uttrykk gjennom at man sliter med å kontrollere inntaket av stoffet.

Ved jevnlig inntak over lengre tid vil også abstinenser oppstå når rusen forlater kroppen. Abstinensene blir ofte sterkere og inntaket større, i takt med at kroppen får en høyere toleranse for rusmiddelet.

Som avhengig opprettholder du et høyt inntak av rusmiddelet på tross av at det har store negative innvirkninger på både livet ditt og helsen. De fleste vil oppleve en manglende interesse for andre deler av livet enn det som har med rusen å gjøre.

Konsekvenser av misbruk

Diagnosesystemet ICD-10 skiller mellom avhengighet, misbruk og skadelig bruk av rusmidler. Misbruk kjennetegnes ved at personen ikke lenger klarer å være ansvarsbevisst og utføre sine plikter i forhold til arbeid, skole og hjem. Vedkommende vil dessuten fortsette bruken på tross av at han eller hun er klar over at det medfører risiko for fysisk skade. Skadelig bruk av et rusmiddel trenger ikke nødvendigvis være knyttet til avhengighet. Det kjennetegnes kun ved at personens bruk gir helseskader, enten fysisk eller psykisk.

Slik søker du behandling

Alle som ønsker kan få behandling for sitt avhengighetsproblem hos Mestringshusene på Tysnes. Kontakt fastlegen din som vil henvise deg til ditt lokale helseforetak, som skal vurdere om du har rett til behandling.
Når du har fått pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer og henvisning til døgnbehandling, vil henvisningen deretter bli vurdert av inntaksteamet hos Mestringshusene Tysnes.
Les mer om vår behandlingsmetode her.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Er du avhengig av illegale rusmidler, piller eller alkohol? Eller er du usikker og trenger noen å snakke med? Vi er her, og vi hjelper deg gjerne. Du finner vår kontaktinformasjon her.
Du kan også nå oss på telefon 41 32 29 99.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Tysnes. Få oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine nettsider.