Hvordan unngå tilbakefall etter rusbehandling

Når man skrives ut fra behandling for rus- eller alkoholavhengighet hender det at pasienter får tilbakefall. Det er en konsekvens av den avhengighetsskapende effekten av ruslidelsen. 

Derfor er det viktig at pasientene utredes grundig og at de følger anbefalingen som gis og benytter alle verktøyene fra behandlingen. Med god oppfølging og støtte er det mindre sjanse for tilbakefall. Hos Mestringshusene har vi et behandlingstilbud som ser mennesket bak avhengigheten.

Hva er egentlig rusavhengighet? Les mer om dette her.

Hva kan påvirke et tilbakefall?

Det er flere faktorer som kan påvirke om en pasient får et tilbakefall eller ikke. Ved å vite om disse faktorene, er det enklere å forebygge og tilrettelegge for at sjansen for tilbakefall bli mindre.

Ting som kan forårsake et tilbakefall er:

Det er enkelte faktorer som kan påvirke om en pasient tar et tilbakefall eller ikke. Når man er klar over dette, er det enklere å forebygge og tilrettelegge slik at sjansen for tilbakefall reduseres.
Ting som kan forårsake tilbakefall er:

  • Pasientens sosiale liv utenfor behandlingsinstitusjonen
  • Sosialt nettverk
  • Lediggang
  • Økonomiske vansker
  • Uavklarte siktelser og dommer
  • Uavklarte samværsordninger med barn
  • Ensomhet og isolasjon
  • Psykisk sykdom
  • Avbrutt behandling og opphold
  • Kortvarig behandling

Livet som venter etter behandling kan være avgjørende for om man klarer å holde seg rusfri eller ikke. Det er viktig å ha et rusfritt nettverk på utsiden, som kan støtte pasienten på utsiden. Det er også viktig å ha et bosted og helst en jobb, praksisplass eller studieplass som venter.

Disse tingene hjelper vi i Mestringshusene pasienter med før man skrives ut.

Hjelp til å komme tilbake til et strukturert liv

Vår sosionom hjelper med å håndtere ting som kan gjøre det vanskelig å starte den vanlige hverdagen igjen, for eksempel gjeld, ubetalte regninger og familierelasjoner. Mestringshusene tilbyr også ettervern.
Her kan du lese hva ettervern er, og hva det innebærer.

Få behandling for psykiske sykdommer

Hvis en pasient sliter med psykisk sykdom samtidig som de behandles for rusavhengighet, er det viktig at vedkommende også får oppfølging for sin psykiske sykdom. Mestringshusene tilbyr også behandling av avhengighetslidelser med samtidige psykiske lidelser (ROP), og er godkjent av HELFO under Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Vi har kompetansen til å behandle og hjelpe pasienter både med avhengighetssykdom knyttet til rusmidler, og pasienter med samtidige psykiske lidelser.

Avbrutt behandling og opphold kan ofte forårsake tilbakefall. Hvis en pasient ikke gjennomfører alle steg i behandlingen, kan den gå glipp av viktige deler av forløpet. Et kortvarig opphold på institusjon kan også påvirke sjansen for tilbakefall. Mestringshusene tilbyr behandling over flere faser, inkludert fordypet behandling og familieuke.

Delta på NN eller AA-møter etter behandling

Mestringshusene anbefaler pasientene å delta i selvhjelpsgrupper etter endt behandling. Slike selvhjelpsgrupper kan være Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomane (NA) og slike selvhjelpsgrupper finnes de aller fleste steder i Norge og i verden forøvrig. Gruppene er selvstyrte og selvhjulpne av frivillige bidrag og anonymitetsprinsippet står sterkt i disse fellesskapene. Møtene er gratis og åpne for alle som har et ønske om et rusfritt liv.
Vil du vite mer om hvordan behandlingen hos Mestringshusene foregår? Trykk her.

Vår behandling

Hos vår behandlingsinstitusjon på Tysnes behandler vi hele mennesket, og har samtaler med både psykologspesialist, psykolog og lege inkludert i vårt behandlingsløp.
Mestringshusene arbeider med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en holistisk grunnfilosofi.

Mestringshusene Tysnes tilbyr helhetlig hjelp

Sjansen for tilbakefall minimeres når man oppsøker profesjonell hjelp. Mestringshusene tilbyr behandling som ser hele mennesket, og vi mener at ruslidelsen ikke definerer pasienten som menneske. Vårt fokus er rettet mot samhold, medmenneskelighet og god oppfølging. Har du noen spørsmål om vår behandling og hva vi tilbyr? Kontakt oss her, eller ring oss i dag på nummer 41 32 29 99.