Hva betyr individuell behandlingsplan?

Hva menes med individuell behandlingsplan?

I pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 2.5 står følgende:

«Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.»

Det betyr at alle pasienter har en lovfestet rett til en målrettet behandlingsplan, som sikrer pasienten tilrettelagt rehabilitering med utgangspunkt i egne behov. Den individuelle behandlingsplanen skal sikre pasienten riktig oppfølging, dersom det vurderes at pasienten har oppfølgingsbehov etter utskrivelse fra behandling.

Pasienten velger selv behandlingssted

Mestringshusene er en døgnbehandlingsklinikk innen spesialisthelsetjenesten. Vi er godkjent for TSB, tverrfaglig spesialisert, rusbehandling, og vi inngår i ordningen om fritt behandlingsvalg.

For å kunne bli pasient hos oss, må du først ha pasientrettigheter. Det får du gjennom å oppsøke din fastlege som henviser deg til spesialhelsetjenesten. Her vurderes det hvorvidt du har rett på behandling.

Les mer om hvordan du går frem for å få behandling her.
Vil du vite mer om behandling hos Mestringshusene og våre fasiliteter på Tysnes kan du lese her.

Pakkeforløpet sikrer brukermedvirkning

Den første januar 2019 startet den trinnvise innføringen av pakkeforløp for virksomheter i spesialhelsetjenesten som tilbyr TSB. Pakkeforløpet er en nasjonal satsing som skal sikre alle pasienter tilgang til god behandling uavhengig av hvor de er bosatt. Pakkeforløpet skal gi mer forutsigbarhet i utredning og behandling rundt psykisk helse og rusomsorg. Det skal også sikre at pasienten får all relevant informasjon om sine muligheter og rettigheter. Målet er at pakkeforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning, bedre samhandling, bedre ivaretakelse av fysisk helse og levevaner. Les mer om hva pakkeforløpet er her.

God kommunikasjon gir kortere ventetid

Det er definert forløpstider i pakkeforløpene som skal bidra til mindre variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppføling. For at pasienten skal oppleve et bedre koordinert forløp, skal en forløpskoordinator sikre at oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er sammenhengende og uten unødig ventetid.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du flere spørsmål om individuell behandlingsplan eller lurer på hva Mestringshusene kan tilby? Kontakt oss for mer informasjon. Vi svarer gjerne på dine spørsmål.
Du kan nå oss på telefon 41 32 29 99, via e-post eller vårt kontaktskjema.
Husk at du hele tiden kan holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Tysnes.