Konsekvenser ved ruslidelser

Ruslidelser kan påvirke store deler både ditt og andres liv, og kan ha uforutsette konsekvenser. Avhengighet kan forårsake problemer i familien og andre sosiale forhold, i tillegg til helsemessige plager. I noen tilfeller kan det også påvirke karriere og utdanning.

I Mestringshusene tror vi på personen bak ruslidelsen, og mener at man er mye mer enn avhengigheten sin. Vi mener at alle kan bli friske, og leve gode liv på tross av tidligere rusavhengighet.
Trenger du eller noen du kjenner hjelp med en ruslidelse? Ikke nøl med å kontakte oss.

Rusavhengighet kan påvirke sosiale forhold

I mange tilfeller kan en ruslidelse ha en innvirkning på sosiale forhold og relasjoner. Kanskje merker venner og familie at den som sliter med rusavhengighet ikke stiller like mye opp eller er tilstede på samme måte lenger. Noen ganger kan også ruslidelsen føre til at vedkommende utnytter de rundt seg, enten emosjonelt, praktisk eller økonomisk. Dette er dessverre en ganske vanlig konsekvens av misbruket. En ruslidelse kan forklare handlingene, men ikke unnskylde dem.
Det er få mennesker som er under like mye press som pårørende til rusavhengige, trykk her for å lese mer om det å være pårørende.

Jo tidligere man får hjelp jo bedre

Det er alltid viktig å si i fra til den det gjelder eller til helsepersonell hvis man opplever ubehagelige situasjoner. Jo tidligere vedkommende får ordentlig hjelp, jo enklere blir det å unngå at sosiale relasjoner blir negativt påvirket av ruslidelsen. Mestringshusene har lang erfaring med å behandle rusavhengighet, og tilbyr døgnbehandling som er godkjent av HELFO. Alle som har pasientrettighet som følge av en ruslidelse kan få behandling hos oss. 
Behandlingen vår på Tysnes innebærer både gruppeterapi, samtaleterapi og individuelle oppgaver. Her kan du lese mer om døgnbehandlingen.

Rusavhengighet som følge av andre lidelser

Noen ganger kan rusavhengighet være knyttet til psykiske og fysiske lidelser. I blant starter det kanskje med en psykisk eller fysisk plage, og selvmedisinering eller et ønske om å unnslippe den vanskelige situasjonen fører til rusmisbruk og avhengighet. 

Psykisk og fysisk sykdom som en konsekvens av en ruslidelse

Enkelte ganger kan plagene oppstå som en konsekvens av rusavhengigheten. Rusmisbruk kan noen ganger gjøre en person mer disponert for sykdom, enten ved nedsatt helse eller ved at man blir utsatt for farlige og risikofylte situasjoner. Hvis du er bekymret for egen eller andres helse som en konsekvens av rusmisbruk, bør du ta kontakt med helsepersonell eller en behandlingsinstitusjon. Mestringshusene kan hjelpe deg i en vanskelig situasjon, og kan gi deg råd om behandling og rehabilitering. 

Få hjelp fra en profesjonell behandler

Ved våre fasiliteter på Tysnes kan vi hjelpe alle som har fått innvilget pasientrettighet, uansett hvilke deler av livet som er blitt berørt av ruslidelse. Har du spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ta kontakt med oss her, eller les mer om pakkeforløpet på rusbehandling her.