Legehenvisning for rusavhengighet

Dersom du føler at tiden er inne for å få behandling for din rus- eller alkoholavhengighet, starter hele prosessen med en henvisning til rettighetsvurdering.

Dette får du hos fastlegen, rusteam i kommunen, NAV eller spesialister som psykolog og psykiater. Alle de nevnte kan henvise til vurderingstemaet for rettighetsvurdering. Alle pasienter må rettighetsvurderes før de kan komme til døgnbehandling i Tverrfaglig Spesialisert rusbehandling (TSB) som Mestringshusene tilbyr.

For å få henvisning til rusbehandling er det aller enkleste å gå til fastlegen, fordi han eller hun som oftest må involveres tidlig i prosessen uansett. Men du bestemmer selv hvor du vil be om henvisning.

Henvisningen sendes til vurderingsteam

Henvisningen din sendes deretter til en vurderingsenhet som arbeider i, eller på oppdrag for spesialisthelsetjenesten, og som i sin tur kan henvise til Mestringshusene eller andre behandlingssteder. Her vil din tilstand og livssituasjon bli vurdert, for å kartlegge om behandlingen vil være nyttig for deg. Henvisningen skal bli vurdert i løpet av 10 virkedager.

Dersom vurderingsteamet har flere spørsmål utover informasjonen i henvisningen, vil de ta kontakt med deg eller den som har henvist deg.

Svaret du får sendes til både deg og henviser. Her vil det fremkomme om du har rett på behandling, også kalt pasientrettigheter, eller ikke. Dersom du har fått innvilget pasientrettighet, vil svaret også inneholde informasjon om hvilket nivå hjelpen vil bli gitt på, døgnbehandling eller poliklinikk, samt frist for oppstart av utredning eller behandling.

Dette må henvisningen inneholde

En henvisning må være så utfyllende som mulig. Vurderingsenheten ser på ulike ting som vil være med på å avgjøre om du får pasientrettigheter eller raskere oppstart for behandling.

Derfor må en henvisning blant annet inneholde:

  • Hva du ønsker hjelp til. Det er ønskelig at du selv skriver ned sine ønsker og hva det ønskes hjelp til. Ved behov får du hjelp til å skrive ned tankene dine.
  • Dine ønsker om type behandling i TSB og hvor du ønsker at behandlingen skal finne sted.
  • Tilstandsbilde med symptomer, funksjon og tentativ diagnose
  • Rusanamnese: hvilket rusmiddel, inntaksmåte, rusens funksjon og eventuelle overdoser
  • Voldsrisikovurdering
  • Tidligere utredninger og behandlinger
  • Psykisk helse og suicidvurdering
  • Dine ønsker og motivasjon

I tillegg vil blant annet din generelle helse, familiesituasjon, arbeid, nettverk, ressurser, eventuelle barn, eventuelle utestående dommer og soning nevnes.

Til sist vil den som henviser deg komme med sin egen vurdering.

Dersom du får nei til behandling

Dersom vurderingsenheten ikke gir deg pasientrettigheter til behandling kan du klage direkte til enheten. Du kan også kreve at henvisningen blir sendt annet helseforetak til vurdering.

Du velger selv hvor du skal behandles

Fritt behandlingsvalg betyr at du selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Mestringshusenes avdelinger i både Tysnes og Bolkesjø er godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg. Dette betyr at du selv kan si til din henviser at du vil behandles hos oss.

Det er lurt å fortelle hvor du ønsker å behandles allerede i første henvisning, men glemmer du det går det også bra. Dette kan komme senere i prosessen.

Vit at du også har mulighet til å takke nei dersom du ikke ønsker behandling på stedet som foreslås, og heller få henvisningen sendt dit du ønsker behandlingen.

Fritt behandlingsvalg kan du lese mer om her.

Kontakt Mestringshusene hvis du lurer på noe

Mestringshusene tilbyr hjelp, støtte og veiledning til personer som sliter med avhengighet. Trenger du noen å prate med, eller har spørsmål rundt hvordan du får hjelp? Ring oss på 41 32 29 99 eller send oss en mail på post@mestringshusene.no.