Frivillig oppfølgingsgruppe kan lette overgangen til et rusfritt liv

Overgangen til et rusfritt liv skal være så enkel å gjennomføre som mulig. Mestringshusene er svært opptatt av helhetlighet, og gir pasientene hjelp med å organisere sin nye hverdag.

Frivillig oppfølgingsgruppe er et tilbud vi gir til alle pasienter, og som vi oppfordrer alle til å benytte seg av. Målet er å tilby pasientene et velfungerende og sosialt tilbud etter endt behandling.

Les mer om Frivillig oppfølgingsgruppe her.

Hjelp med å tilrettelegge for livet utenfor

For oss er det viktig at alle pasienter er best mulig forberedt på det livet som venter dem når de vender tilbake fra behandling. Under den fasen i behandlingen som vi kaller fordypningsfasen vil våre sosionomer hjelpe pasientene med å få orden på både praktiske og sosiale forhold. Vi kan hjelpe pasientene med å få orden på økonomi og utestående betalinger, bosted og jobb eller studieplass. I tillegg vil vi oppfordre pasientene til å ta tak i relasjoner som kan ha tatt skade av misbruket deres. Under denne behandlingsfasen vil pasientene kunne ha flere permisjoner så de kan reise hjem og ta hånd om saker i forkant av deres hjemkomst.

Jo mer stabilt livet pasientene reiser tilbake til er, jo større er sjansen for at de klarer å holde seg unna rusmidler også når de står på egne ben. Her kan du lese mer om hva som venter etter en behandling for avhengighet.

Deler individuelle og felles erfaringer

Vår frivillige oppfølgingsgruppe avholdes en lørdag hver måned på behandlingsstedet vårt på Tysnes. Her samler vi tidligere pasienter til terapi, oppfølging og sosialt samvær. Vi ønsker at deltagerne skal dele av opplevelser de har hatt og utfordringer de har støtt på etter fullført behandling. Sammen vil vi snakke om strategier som finnes for å mestre disse utfordringene. Samlingene blir en arena for å dele erfaring, styrke og håp.

Det er verdt å merke seg at vi alltid vil ha en veileder/terapeut med i oppfølgingsgruppen. Dette gjør opplegget tryggere og mer strukturert, og øker den faglige kvaliteten på tilbudet.

Tidligere pasienter kan inspirere hverandre

Vår erfaring er at oppfølgingsgruppen også blir et sted hvor tidligere pasienter kan støtte og inspirere hverandre. De med lengre «fartstid» som ferdig behandlet kan gi håp til de som nylig har vendt tilbake til hverdagen. Samtidig kan nykommerne gi en påminnelse om hvor sårbart livet kan være. Vi tror dette er noe alle har godt av, uansett hvor lenge det er siden de fullførte behandlingen hos oss.

Utover våre oppfølgingssgrupper anbefaler vi at pasientene deltar i andre former for ettervern nærmere deres eget hjemsted. Det kan for eksempel være selvhjelpsgrupper og møter gjennom organisasjoner som Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomane (NA).

Sosialt samvær på Tysnes

Oppfølgingsgruppen på Tysnes skal først og fremst motivere tidligere pasienter med å takle hverdagen og holde seg rusfrie etter behandling. Det er også en verdifull mulighet for de utskrevne pasientene til å få omgås med andre som går gjennom det samme som dem. Selve oppfølgingsgruppen foregår lørdag ettermiddag en gang i måneden. Vi tilbyr også dem som ønsker å bli et ekstra døgn for å delta på vårt populære lysmøte, måltider og sosialt samvær i foran av oppfølgingsgruppen.

Det tas forbehold om ledig kapasitet for overnatting.

Delta på ukesavslutning med pasientene våre

Hver fredag klokken 13.00 er det ukeavslutning i Storsalen ved vårt behandlingssted på Tysnes. Dette er høytidelige seremonier hvor det markeres at pasienter har fullført behandling, overføres til en ny fase i behandlingsforløpet sitt eller en familieuke er over, men også hvor vi feirer bursdager til pasienter og ansatte. Hver uke avsluttes med kakefest etter fredagsavslutningen!

Alle tidligere pasienter vil være godt kjent med disse seremoniene fra tiden de har tilbrakt hos oss, og er velkomne til avslutningen som deltagere i oppfølgingsgruppen. Ukeavslutning er en høytidelig stund for alle beboere, pårørende, ansatte, besøkende og tidligere pasienter.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om ettervern og hjelpen du kan få etter fullført behandling? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine nettsider. Mestringshusene Tysnes inngår i fritt behandlingsvalg, som du kan lese mer om her.