Næringslivet

Helt siden 2005 har vi vært engasjert i arbeidet med rusproblemer i næringslivet. Olaf Olsvik ga i 2009 ut boken «Rus og Rolex – Historien om en narkoman i hvit snipp». Olaf er gründeren bak Mestringshusene, og i dag har vi to behandlingssteder, et på Tysnes i Vestland og et på Bolkesjø på Notodden.

I boken «Rus og Rolex» fortelles den usminkede historien om en vel ansett næringslivsleder som setter over styr alt i livet sitt: famlie, jobb og privatøkonomi – og historien ender med kriminalitet og fengsel.

Olaf er en av mange som har gått utfor stupet, takket ja til behandling, reist seg igjen og som nå kan dele sin erfaring med andre. Han er bare en av flere som har egenerfaring blant de som jobber hos Mestringshusene.

Kvitt deg med misbruket, ikke misbrukeren

Vi i Mestringshusene holder kurs hvor vi informerer, bistår og veileder ledere, HR-personell, sjefer og medarbeidere i hvordan man kan og bør håndtere vanskelige situasjoner som oppstår dersom man har en ansatt med en ruslidelse. I den forbindelse tilbyr vi foredrag, ledertrening og konsulenttjenester, samt medisinsk utredning og rehabilitering.

For mange er arbeidsgivere er første tanke å kvitte seg med rusmisbrukeren, men hva med å heller legge til rette for at en trofast medarbeider kan kvitte seg med rusmisbruket?

Hva gjør du om du tror en ansatt har et rusproblem?

Det er vanskelig å avdekke om en kollega, leder eller ansatt har et rusproblem. Mange gir inntrykk av at de har en normal hverdag, og kontroll på situasjonen. Mange blir svært gode på å skjule problemene for folk rundt seg, og det er fint mulig å ha et høyt misbruk over lang tid uten at det blir oppdaget.

Oftest raser korthuset av seg selv når en uforutsett hendelse inntreffer, og misbruket eskalerer. Avhengighet kan være en trussel for bedriften, både når det gjelder sikkerhet, trygghet, konkurransedyktighet, varemerke og omdømme. Derfor er det viktig å ha kompetanse blant ledelse, HR og de ansatte, slik at slike situasjoner ikke skader verken mennesker eller bedriften.
Her kan du lese mer om hva som kjennetegner en ruslidelse.

Hva kan og bør bedriften gjøre?

Hva gjør du dersom du avdekker at en av dine ansatte eller kollegaer har en ruslidelse? Aller først må du ikke glemme at en ruslidelse er en sykdom som kan behandles. Riktig behandling kan noen ganger dekkes av selskapets forsikring, men alle nordmenn har rett til helsehjelp så det finnes flere muligheter i det offentlige. Her kan du lese mer om hvilke hvordan man går frem for å få behandling hos Mestringshusene.

Rusmisbruk fører ofte til høyt sykefravær

Forskning viser at 30% av korttidsfraværet, og 15% av langtidssykefraværet skyldes alkohol. Rusmisbruk koster samfunnet 18 milliarder hvert år, og 11 milliarder av disse bæres av næringslivet. Dersom man ønsker å bedre bedriftens sykefraværsstatistikk og resultat, kan det være fornuftig å ha retningslinjer rundt rus- og alkoholbruk, samt gode systemer for å forebygge og ivareta et godt arbeidsmiljø.
Her kan du lese mer, og se noen spørsmål som alle bedrifter bør stille seg.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Mistenker du at noen du jobber med har et rusmiddelproblem? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.