Øyeblikkelig hjelp og spesialisthelsetjenesteloven

I henhold til spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3-1 fremkommer det at rusmisbrukere, i likhet med andre pasienter, har rett til øyeblikkelig hjelp. Spesialisthelsetjenesten har med andre ord plikt til å gi somatisk eller psykiatrisk helsehjelp til alle pasienter som trenger det.

Spesialisthelsetjenesten plikter også å hjelpe pasienter som kvalifiserer til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk (TSB), dersom det vurderes at slik hjelp er essensiell for pasientens rehabilitering.
Mestringshusene er godkjent for TSB. Slik får du plass hos oss.

Fritt behandlingsvalg

Aktuelle instanser som kan vurdere om personer med rusmiddelproblemer har behov av øyeblikkelig hjelp vil være:

  • fastlege
  • NAV/sosialtjeneste
  • AMK (ambulanse)
  • legevakt
  • somatisk akuttavdeling
  • psykiatrisk akuttmottak
  • øvrige helse- og omsorgstjenester

Spesialisthelsetjenesten i hver region er pålagt å utpeke tilstrekkelig antall helseinstitusjoner eller avdelinger, som kan tilby pasienten tilrettelagt behandling. Så fort pasienten har rett til behandling, kan pasienten selv bestemme hvilken institusjon den skal behandles ved. Det betyr at man kan takke nei til spesialhelsetjenestens forslag uten å miste rett til behandling.

Gode resultater med menneskets egen kraft

Mestringshusene stiller på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten og er godkjente for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP).

Det betyr at vi også hjelper pasienten med å ta tak i og bearbeide skyld, skam, sorg og andre traumer som kan ha vært drivkrefter i misbruket. Før vi kommer så langt må pasienten avruses og gjennom en tre måneders primærbehandling.

Alle opphold hos oss starter med en individuell avrusningsperiode på egen avdeling. Deretter følger 12 uker med primærbehandling. Vår filosofi er er baset på at vi tror at alle mennesker besitter en kapasitet til å bli rusfri når riktige forutsetninger blir gitt.

Pasienter som har behov for det vil deretter få tilbud om fordypet behandling. Her har vi et spesielt fokus på psykisk helse og hvilke utfordringer som venter etter endt behandling. Alle pasienter ved Mestringshusene får tilbud om å delta på ettervernsamlinger to ganger i måneden etter fullført behandling. Vi anbefaler også alle tidligere pasienter å delta på AA eller NA-møter på sitt hjemsted.
En mer detaljert beskrivelse av vår behandling finner du her.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du flere spørsmål om dine pasientrettigheter eller hva Mestringshusene Tysnes kan tilby? Kontakt oss for mer informasjon. Vi svarer gjerne på dine spørsmål.
Du kan nå oss på telefon 41 32 29 99, via e-post, på vår Facebook-side eller vårt kontaktskjema.
Husk at du hele tiden kan holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Tysnes. Du finner oppdatert informasjon på Helsenorge.no.