Permisjon

Når pasienten har deltatt i primærbehandling i rundt 12-14 uker, går man over i behandlingens tredje og siste fase. Her får pasienten fordypet behandling og har mulighet til å gjøre grep for å tilrettelegge for en enklere hverdag utenfor behandling. I denne fasen har man mulighet til å søke om permisjon for å besøke familie og venner, samt løse utfordringer på «utsiden».

Mulighet til å forberede hverdagen

Det er sjeldent enkelt å vende tilbake til en normal hverdag etter fullført behandling. Vi tror at sannsynligheten for et tilbakefall reduseres dersom hverdagen er mer tilrettelagt før man vender tilbake til den. Derfor får alle våre pasienter muligheten til å få på plass alle løse tråder før behandlingen avsluttes og man skrives ut.

Hva er «løse tråder»?

Med «løse tråder» mener vi at pasienten fortrinnsvis skal ha en egen bolig å vende tilbake til. Boligen skal være et sted man har lyst til å bo i, helst i et annet miljø enn det man levde i før behandlingen. Pasientene bør også ha noe å leve av, et arbeid, sosial bistand eller trygd. For mange kan det være riktig med en praksisplass eller mulighet til å få en utdannelse. Den økonomiske situasjon må være håndterbar og det må legges en plan for dette. Og sist, men ikke minst, er det viktig å ha avklarte og sunne relasjoner. Alle disse faktorene bidrar til å redusere sjansen for tilbakefall. Vi kaller det «løse tråder», som vi hjelper til med å nøste opp i.

Bruk permisjonen klokt

Vi tilbyr våre pasienter muligheten til å søke permisjon fra behandlingen for å ordne opp i uløste saker og tråder, slik at det å vende tilbake til hverdagen skal være en god opplevelse. Det lønner seg å bruke permisjonen klokt og sørge for at så mye som mulig er på plass før behandlingen hos oss avsluttes.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud ved Mestringshusene Tysnes? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.