Rusavhengighet i familien

Om ruslidelser er arvelige strides forskerne om, men det er mye som kan tyde på det.

Det som uansett er sikkert, er at ruslidelser i en familie er tungt og vanskelig å håndtere. I Mestringshusene har vi lang erfaring med behandling av avghengighet, uansett hva som har forårsaket lidelsen.

Kan man egentlig være predisponert for rusavhengighet? Trykk her for å lese mer om dette.

Rus og arvelighet

Det er vanskelig å påpeke og skille mellom hva som er biologiske og arvelige predisposisjoner for ruslidelse, eller hva som er miljømessige påvirkninger. Arv og miljø er vanskelig å skille fra hverandre, selv om forskjellene noen ganger kan virke opplagte.

Rusavhengighet forekommer oftere hos mennesker med foreldre eller andre nære relasjoner som har eller har hatt problemer med rus. Psykiske lidelser kan være arvelige, og kan også øke sannsynligheten for at man vikler seg inn i et misbruk. Det er fordi mennesker med psykiske lidelser i enkelte tilfeller prøver å selvmedisinere eller opplever en bedre hverdag dersom de bruker rusmidler.

Det betyr ikke nødvendigvis at vi kan skylde en ruslidelse på arv og gener, en rusavhengighet kan like gjerne komme som en følge av familiemiljøet, tilgang og holdning til rusmidler. På samme måte som at psykiske sykdommer kan være et resultat av miljøfaktorer, og at ruslidelsene blir en konsekvens av dette.

Det finnes alltid en vei ut av rusavhengighet

Uansett hva rusavhengigheten skyldes, er det viktig å vite at ingen er forutbestemt til å være avhengig. En person er aldri fastlåst i sin ruslidelse på grunn av arv, biologi, miljø eller hvilket kort man har trukket her i livet. Alle mennesker har kraft og potensiale til å endre både seg selv og vanene sine.

Mennesker skal ikke trenge å definere seg selv ut fra de de tror er bestemte personlighetstrekk og arvelige disposisjoner. Hos Mestringshusene Tysnes tror vi på mennesket bak ruslidelsen, og kraften som finnes i alle mennesker. Alle har kapasiteten til å overvinne ruslidelsen, uansett hva den skyldes.

Hvordan snakke om rusavhengighet som familie

Hvis du opplever rusavhengighet i familien, er det viktig å forsøke å håndtere det på en god og støttende måte. I stedet for å konfrontere en person med anklager om rusavhengighet og kritikk, kan du heller spørre dem om symptomene og konsekvensene av rusavhengigheten. Hvorfor går det dårlig på skolen eller på jobben? Hvorfor er de lite til stede, eller likegyldige til ting de før var glad i? Spørsmål som kommer fra genuin omsorg og bekymring kan være mer hjelpsomt for å få en person til å åpne seg.
Husk også på å være oppmerksom på hvordan du tilbyr deg å hjelpe en person med en ruslidelse. Noen ganger kan velmenende hjelp legge til rette for videre bruk av rusmidler. Ikke ta på deg forpliktelsene deres, eller unnskyld misbruk av rus. Da kan det ta lengre tid før de selv klarer å innse hvordan avhengigheten påvirker livet deres.

Mestringshusene kan hjelpe – kontakt oss i dag

Mestringshusene Tysnes kan hjelpe deg og din familie dersom noen lider av rusavhengighet. Vi svarer gjerne på dine spørsmål om rusavhengighet i familien. Mestringshusene kan tilby helhetlig og støttende behandling av ruslidelser, og er godkjente under HELFOs Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) og samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP).
Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, eller ring oss på nummer 41 32 29 99.