Rusavvenning med samtale- og gruppeterapi

Veien til et godt rusfritt liv starter med et ønske om å kvitte seg med rusproblemene, og en god del selvransakelse. Det er imidlertidig viktig å vite at du ikke trenger å gå gjennom denne prosessen alene.

Hos Mestringshusene tilbyr vi behandling hvor pasienten håndterer sin avhengighet i dialog og samvær med andre i samme type situasjon, veiledet av kompetente fagpersoner.

Effektiv behandling med god dialog

Når du kommer som pasient hos oss på Tysnes i Vestland, ser vi hele mennesket. Vi er overbevist om at alle mennesker kan bli rusfrie og leve gode liv. Vår filosofi baserer seg på kraften i hvert enkelt menneske, og vi mener alle bestitter kraften til å bli rusfri under de rette forutsetningene.

Vår behandling er individuelt tilrettelagt for å oppnå varige resultater for hver enkelt pasient. Her spiller god kommunikasjon en meget viktig rolle.
Gjennom tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) starter vi med å snakke om og reflektere rundt din avhengighet. Første steg er å innrømme overfor deg selv at du har et problem. Du må også akseptere og være villig til å ta imot vår hjelp. Vi vil også skape dialog for å kunne se hvilke konsekvenser din livsstil har medført for deg selv og andre, og hvordan du best kan ta ansvar for dine handlinger og dine fremtidige valg. Den beste måten å gjøre opp fortiden på er å fullføre behandlingsforløpet, følge anbefalingene og å sørge for at fortiden ikke gjentar seg i fremtiden.
Les mer om vårt behandlingsopplegg her.

Samhold gir styrke og felleskap

Det er viktig at et behandlingsløp ikke føles ensomhet, derfor er gruppedynamikk en viktig del av vår behandling. Sammen skaper vi et åpent miljø der avhengige kan hjelpe hverandre gjennom å dele erfaringer. Det holdes samtaler med psykologspesialist, psykolog og lege, og sosiale aktiviteter og måltider spises sammen.

Vi arrangerer også familieuker, hvor pårørendeog nær familie inviteres til en uke med dialog rundt rusavhengighet og hvordan dette påvirker nære relasjoner. Pårørende får her verktøyene for å håndtere livets hendelser, uavhengig av om den rusavhengige ruser seg eller ikke.
 Her kan du lese mer om pårørende og våre familieuker.
Informasjon om hvordan du får behandlingsplass hos Mestringshusene finner du her.

Religion- og livssynsnøytral behandling

For ordens skyld er det viktig for oss å påpeke at Mestringshusene er en religion- og livssynsnøytral institusjon. 

Bedre forutsetning med selvhjelpsgrupper

Etter endt behandling inviteres pasientene til ettervernssamling hos oss to lørdager i måneden. Studier viser at sjansen for varig rusfrihet øker for personer som deltar i selvhjelpsgrupper etter fullført behandling. Derfor oppfordrer vi alle pasienter til å delta på selvhjelpsmøter der de bor.
Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA) er egne selvstyrte grupper. De har ingen forbindelse med Mestringshusene eller andre behandlingssteder, og finnes stort sett i alle byer og større tettsteder i Norge og verden forøvrig.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår nettside for en hyggelig og uforpliktende prat.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss på Helsenorge.no.