Mestringshusene er et behandlingssted for behandling av avhengighet knyttet til medikamenter, alkohol og illegale rusmidler.

Når du starter din behandling hos oss, starter en omfattende endringsprosess hvor du skal få de verktøyene du trenger for å leve et godt rusfritt liv. All behandling hos oss kan deles inn i fire faser:

Her kan du lese mer om de ulike fasene, og hvordan behandlingen hos Mestringshusene Tysnes foregår.

Foto: Rune Øvrebotten
Foto: Rune Øvrebotten

Naturskjønne omgivelser i havgapet

Vi holder til på Uggdal i Tysnes kommune, omtrent to timers kjøretur fra Bergen. Tysnes er en øy på 198,31 kvadratkilometer, som gjør den til Norges 20. største øy.

På Tysnesøya finner du både svaberg og lyngheier, bratte fjellsider, skog og frodig vegetasjon. På den ene siden har du storhavet Nordsjøen og på den andre innseilingen til vakre Hardangerfjorden.

En øy med både skjærgård og fjelltopper kan være et godt sted å starte veien mot et langt og godt rusfritt liv.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser

Vi tror at de aller fleste kan bli rusfrie og leve gode rus- og medikamentfrie liv. For å kunne hjelpe våre pasienter på best mulig måte tilbyr vi tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). TSB er betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige betyr at de utføres av personell med både medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Mestringshusene har også mange erfaringskonsulenter.

Våre ansatte og kompetanse

For å hjelpe våre pasienter mot et liv uten avhengighet, har vi en stab med alt fra psykiatere, lege- og psykologspesialister til sykepleiere, sosionomer, erfaringskonsulenter og terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre. De fleste av våre ansatte har egenerfaring fra ruslidelser eller som pårørende, som gjør at de enda bedre kan sette seg inn i pasientenes situasjon. Det gjør også at pasientene føler seg forstått.

Alle våre ansatte får tilbud om å utdanning og videreutdanning. Mange av terapeutene har valgt gestaltterapi, noe som har vist seg å fungere godt i deler av behandlingsforløpet. Vi har allerede flere gestaltterapeuter i teamet.

Les mer om hvordan vi bruker gestaltterapi i behandling av avhengighetslidelser her.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du spørsmål om døgnbehandling på Tysnes? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine nettsider. Mestringshusene Tysnes inngår i fritt behandlingsvalg, som du kan lese mer om her.