Sammenhengen mellom ruslidelse og fysisk sykdom

Etter langvarig rusavhengighet kan man oppleve fysiske symptomer og konsekvenser av ruslidelsen. Avhengigheten kan resultere i fysisk sykdom, enten gjennom bivirkninger eller ved at den rusavhengige blir mer disponert for sykdom som følge av rusmisbruk.

I de aller fleste tilfeller er det heldigvis mulig å behandle ulike sykdommer som følger et rusmisbruk. Vi i Mestringshusene tilbyr behandling av avhengighetslidelser knyttet til medikamenter, illegale rusmidler eller alkohol. Vi behandler samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP).

Vil du vite mer om vår døgnbehandling på Tysnes? Les mer om våre fasiliteter og vår behandling her.

Vanlige følgesykdommer av misbruk

Avhengighet kan føre til psykiske og fysiske plager og sykdommer. Noen ganger er det en direkte konsekvens av rusmidlene, andre ganger er det som en følge av at man ikke klarer å ta vare på seg selv og kroppen sin. Også en kombinasjon av begge er normalt. Rusbruk gjør at mennesker blir mer disponert og utsatt for sykdom.

Eksempler på sykdom ved ruslidelse

Alkoholikere kan være mer disponert for å utvikle leversykdommer, og i noen tilfeller kreft i fordøyelsesorganene. Rusavhengighet som involverer sprøytebruk medfører større risiko for infeksjoner og utvikling av sykdommer som smitter gjennom blod. Eksempler kan være hepatitt C-virus, HIV og smitte som gir leverbetennelse.
Alkoholbruk eller misbruk under svangerskap kan også forårsake langvarige fysiske skader og sykdommer hos fosteret.

Har misbruket gjort deg syk?

Hvis du tror at du selv eller noen nær deg er syk på grunn av misbruk av rusmidler, bør du kontakte din fastlege eller annet helsepersonell for å få mer hjelp. Trenger du noen å snakke med, kan du kontakte oss i Mestringshusene Tysnes. Vi kan gi deg veiledning og råd, og hjelpe deg å vurdere behovet for legehjelp eller behandling.
Her kan du se en liste over vår kompetanse, og hva vi kan bistå med.

Be om hjelp i tide

Det viktigste du kan gjøre for deg selv om du er rusavhengig, eller som pårørende til en med ruslidelse, er å be om hjelp i tide. På den måten minimerer du risikoen for langvarig sykdom og helseplager. Mestringshusene er godkjent under HELFOs ordning for Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Rusbehandling (TSB). Hvis du eller noen du kjenner har fått innvilget pasientrettighet på grunn av en ruslidelse, kan Mestringshusene Tysnes tilby behandling.
Hva menes egentlig med individuell behandlingsplan når det gjelder rehabilitering av ruslidelser? Les mer her. 

Helhetlig behandling hos Mestringshusene

Vil du vite mer om vårt tilbud for behandling av rusavhengighet? Kontakt oss her, eller ring oss i dag på nummer 41 32 29 99. Vi kan hjelpe deg, enten du selv eller noen du kjenner er i en vanskelig situasjon.