Vurderer du å skaffe hjelp for din avhengighet?

Har du en ruslidelse og ønsker hjelp? Det kan du få hos oss i Mestringshusene. Vi tilbyr tverrfaglig og profesjonell behandling av rusmiddel- og alkoholproblemer.

Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), og alle våre ansatte har høy fagkompetanse og egenerfaring. Våre ansatte er blant annet leger, sykepleiere, psykiatere, sosionomer, miljøterapeuter og gestalterapeuter. Vi stiller sterkt faglig, men er også opptatt av å være like sterke på det mellommenneskelige planet. Hos oss skal du alltid møtes med forståelse og respekt.

Avrusning som første steg i behandlingen

Vi tilbyr medisinsk avrusning på vårt behandlingssted på Tysnes. Avrusningen ledes av kompetent fagpersonell, og medisineringen forordnes av klinikkens lege. Avrusning foregår på egen avdeling med oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Målet er at avrusningen skal være så smertefri som mulig, og den tilpasses hver enkelt pasient. Etter avrusning overføres man til primærbehandling. 

Les mer om avrusning hos Mestringshusene på Tysnes her.

Hvordan går jeg frem for å motta hjelp?

Dersom du mistenker eller vet at du har et problem knyttet til alkohol eller andre rusmidler, starter du med å kontakte din fastlege. Der vil du få hjelp til å fase ut resten av veien. Husk at du har rett til fritt behandlingsvalg, og selv kan velge hvor du skal motta behandling. Dersom du får vedtatt rett til døgnbehandling for dine utfordringer, kan selv velge behandling hos oss om du ønsker det. Her kan du lese mer om hvordan du går frem for å motta hjelp.

«Alle kommer for sent til behandling, det gjelder bare å komme så tidlig som mulig for sent»

Usikker på om dette gjelder deg?

Mange som lider av avhengighet, lider også ofte av fornektelse i ulik grad. Det kan ta lang tid før man innser at man har et problem. Vi har et uttrykk som lyder «Alle kommer for sent til behandling, det gjelder bare å komme så tidlig som mulig for sent». Det første steget er alltid å innse og innrømme at man er maktesløs overfor rusmiddelet og at man ikke klarer å slutte på egenhånd – har du klart dette, er du allerede langt på vei.
Her kan du lese mer om hvordan du vet at du har et problem.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om avhengighet, misbruk eller skadelig bruk av rusmidler? Ring oss på 41 32 29 99 for en uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider og lese mer om hvordan du går frem for å få plass hos Mestringshusene her.