Trenger du hjelp for din avhengighet?

Har du en ruslidelse og ønsker hjelp? Det kan du få hos oss i Mestringshusene. Vi tilbyr tverrfaglig og profesjonell behandling av rusmiddel- og alkoholproblemer.

Privat betaling for behandling

Mestringshusene tilbyr privat behandling.
Fra 1.1.2023 fjernet regjeringen rusavhengiges rettighet til Fritt behandlingsvalg fra flere institusjoner, deriblant Mestringshusene Bolkesjø og Mestringshusene Tysnes. Konsekvensen av det innebærer at dersom pasienten ønsker behandling på ett av disse stedene, må det dekkes av pasienten selv, pårørende, forsikring eller andre velgjørere. Ta kontakt med oss på telefon 35019500, så får du informasjon om pris og prosedyre for å få behandling hos oss.

Mestringshusene tilbyr tverrfaglig behandling av rusmiddelproblemer, og alle våre ansatte har høy fagkompetanse og egenerfaring. Våre ansatte er blant annet leger, sykepleiere, psykiatere, sosionomer, miljøterapeuter og gestalterapeuter. Vi stiller sterkt faglig, men er også opptatt av å være like sterke på det mellommenneskelige planet. Hos oss skal du alltid møtes med forståelse og respekt.

Avrusning som første steg i behandlingen

Vi tilbyr medisinsk avrusning på vårt behandlingssted på Tysnes. Avrusningen ledes av kompetent fagpersonell, og medisineringen forordnes av klinikkens lege. Avrusning foregår på egen avdeling med oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Målet er at avrusningen skal være så smertefri som mulig, og den tilpasses hver enkelt pasient. Etter avrusning overføres man til primærbehandling. 

Les mer om avrusning hos Mestringshusene på Tysnes her.

Usikker på om dette gjelder deg?

Mange som lider av avhengighet, lider også ofte av fornektelse i ulik grad. Det kan ta lang tid før man innser at man har et problem. Vi har et uttrykk som lyder «Alle kommer for sent til behandling, det gjelder bare å komme så tidlig som mulig for sent». Det første steget er alltid å innse og innrømme at man er maktesløs overfor rusmiddelet og at man ikke klarer å slutte på egenhånd – har du klart dette, er du allerede langt på vei.
Her kan du lese mer om hvordan du vet at du har et problem.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om avhengighet, misbruk eller skadelig bruk av rusmidler? Ring oss på 41 32 29 99 for en uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.